You are viewing a single comment's thread from:

RE: Oficjalnie: Epidemia w Polsce. Nowe Ograniczenia dla Ludzi i Uprawnienia Rządu.

in #polish3 years ago

Cześć Ator. Steem został przejęty w nieuczciwy sposób przez biznesmena z chińskimi korzeniami i obecnie jest scentralizowany. Większość społeczności przeniosła się na nowy blockchain, który jest kompletnie zdecentralizowany i wprowadził zabezpieczenia przed centralizacją.

Twoje konto możesz znaleźć tutaj: (taki sam login jak na Steem)
https://hive.blog/@wideoprezentacje (portfel jeszcze nie działa)
https://peakd.com/@wideoprezentacje (portfel działa)

Ilość tokenów jaką otrzymałeś na nowym blockchainie jest tak sama jak ilość STEEM na twoim koncie w momencie hardforku.

Polska społeczność jest na tagu polish
https://hive.blog/trending/polish

Dodam jeszcze że w Twoim przypadku zastanowiłbym się nad stworzeniem własnej grupy. Jako właściciel grupy masz możliwość ustanowienia moderatorów, banowania spamerów itp..

Moja grupa testowa: https://hive.blog/trending/hive-171498

Wkrótce każdy właściciel grupy będzie miał możliwość wydrukowania w łatwy sposób własnej kryptowaluty która może być wykorzystana do głosowania na posty w grupie i być wymieniana na gotówkę, co będzie dodatkowym wsparciem dla autorów

Sort:  

Good afternoon! May I ask you a few questions? Please write a convenient way to contact.

witam
ja ostatnio nie śledziłem wydarzeń, ale to co widzę od kilku dni jest niepokojące. Nie miałem za bardzo czasu rozeznać tematu i na razie wystarcza mi twoja krótka notka. Miałbym prośbę. Gdzie znajdę jakieś artykuły na temat jak używać tego blockchaina? W sensie np. krok po kroku, FAQ, tego typu rzeczy, aby w miarę sprawnie zacząć się w tym poruszać. Na razie widziałem kilka anglojęzycznych wpisów, nie jestem zbyt biegły a tam jeszcze trochę technicznego języka się pojawiło co mi utrudnia "ogarnięcie" tematu.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 27216.98
ETH 1734.13
USDT 1.00
SBD 2.81