EVADAMENsteemCreated with Sketch.

in #polish3 years ago (edited)

Minartugan, głosi, że pierwszy w Irdmie, pustce, pojawił się Wszechmocny Duch, Początek. Trwał on samotnie w pustce przez długie wieki, tak długie, że nawet najstarsi elfowie przy tym okresie czasu wydają się być zaledwie noworodkami. W końcu Wszechmocny Duch postanowił wypełnić otaczającą go pustkę.
Elfowie wierzą, że pierwszym, co stworzył Początek było Ziarno. Z tego to właśnie Ziarna rozwinął się Pierwszy Magiczny Świat Minaris. Od początku stworzenia zamieszkiwały go tylko elfy i gobliny. Zaraz po tym wykształcił się Drugi Magiczny Świat Minaris. Ten Świat Początek zapełnił pięcioma różnymi rasami: elfami, goblinami, ludźmi, ellesarami i krasnoludami. Stworzenie dwóch Światów, a także istot ich zamieszkujących działo się w czasie, który elfowie nazywają Erą Powstania.
Elfy powiadają, że w Wielkiej Erze Minaris wykształciły się w pustce dwa kolejne Światy, Trzeci, który zamieszkiwany jest głównie przez ludzi, ale także wiele innych magicznych istot i Czwarty, w którym żyją tylko ludzie, którzy nie poznali jeszcze magii.
Minartugan informuje, że krainy powstałe w Trzech Magicznych Światach Minaris i ich królestwa łączy wiele sojuszy i konfliktów, które na przestrzeni wieków ulegały różnym zmianom. Zaledwie po kilkudziesięciu latach połączenie Czwartego Świata z pozostałymi trzema urwało się i jak na razie, nikt nie wie, jak je przywrócić…

Historia tutaj ukazana rozpoczyna się w Trzecim Magicznym Świecie, w zimowej krainie Fortess, gdzie od wielu lat mieszkańcy żyli spokojnie zajmując się swoimi codziennymi sprawami, domami i bliskimi, nie spodziewając się nawet tego, co ich miało spotkać w nie aż tak dalekiej przyszłości…
Przeznaczenie bowiem ma różne kaprysy i tym razem Jego oko zwróciło się w stronę Czterech Mocarstw Północy...

SOUNDTRACK

820190722.jpg

Sort:  

Bążur @minaris-4!


Witamy na #polish, czyli polskim tagu Steem! Moim zadaniem jest wprowadzenie Cię w tajniki sieci.

  - Użytkownicy sieci nie lubią plagiatów, oszustw, promowania piramid finansowych i obrażania innych. Warto mieć to na uwadze publikując wpis.
  - Jeśli wpis zawiera duże dawki wulgaryzmów, pornografii i treści dla dorosłych, rozważ użycie tagu nsfw.
  - Uważaj na oszustwa! Różne osoby mogą próbować wyciągnąć od Ciebie tokeny lub delegacje (prośby, klikanie w linki, próby przejęcia Twojego hasła do konta). W razie wątpliwości wejdź na Chat Polskiej społeczności i zapytaj o zaistniałą sytuację.
  - Chat Steemit Polska to otwarty chat całej polskiej społeczności. Kliknij w ten link aby go uruchomić. Chat nie jest zintegrowany ze Steem - zakładasz tam zwykłe konto, podobnie jak w wielu usługach sieciowych. Wygodnie jest jednak użyć takiego samego nicka jak na Steem.
  - Zachęcamy Cię do odwiedzenia FAQ na steemweb.pl, gdzie możesz dowiedzieć się mnóstwa rzeczy związanych ze Steemem. Jest to wybór najlepszych poradników stworzonych przez doświadczonych użytkowników platformy.
  - Nie wiesz jakich tagów użyć do wpisu? Zajrzyj na listę tagów lub wybierz coś z drzewa tagów.. Odpowiednie tagi zwiększą zasięg twoich postów i nagrody z nich!
  - Zapisz hasło w bezpiecznych miejscach! Jeśli je utracisz, to nigdy już nie odzyskasz konta!

Baw się dobrze!

I co dalej? I co dalej? :)

Będzie kontynuacja oczywiście, ale trochę zajmuje nam czasu stworzenie map, które właśnie chciałabym zamieścić tutaj, zanim przejdę do głównej historii... Żeby potem nie było bałaganu ;-) Może do jutra już się z tym wyrobimy...

Congratulations @minaris-4! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got your First payout

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.07
JST 0.035
BTC 24707.00
ETH 1994.14
USDT 1.00
SBD 3.38