Witam was kochani.....

in #polish2 years ago

Golden Retriever

Resized_20190107_180652.jpeg

Jest to piesek , który zakupiliśmy wnukowi na Imieniny . Jest to rasa psa rodzinnego,przewodnika,oraz pies myśliwski i pies wodny.

Zakupiliśmy ze względu iż te psy są przyjazne do dzieci z upośledzeniem mózgowym i porażeniem

Mój wnuczek , który ma 3,5 latka ma porażenie mózgowe lewej strony .

20181026_111223.jpg

Ta rasa pozwoli mu na lepszą terapie bo do tej pory ma 3 razy w tygodniu .
Oczywiście piesek po pewnym okresie przejdzie szkolenie . Te psy potrzebują tego z tego względu że są ufne dla człowieka wszędzie ich pełno ,przyjazne ,cierpliwe ,i towarzysze zabaw z dziećmi .

Prezent był zakupiony na 5 ,Kacperek był zadowolony chociaż troszeczkę się go bał ale myślę , że z czasem będzie
śmielszy i się przyzwyczai .

Zakupione zostało także legowisko do pieska i karma .

Najważniejsze było imię do psa ,po długim namyśle zostało nadane a wabi się " DOLAR "

Resized_20190107_180612.jpeg

fot. samsung J5

@mariaaneta1971 Pozdrawiam !!!

Sort:  

Congratulations @mariaaneta1971! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 80 posts. Your next target is to reach 90 posts.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemWhales has officially moved to SteemitBoard Ranking
SteemitBoard - Witness Update

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 11947.08
ETH 371.11
USDT 1.00
SBD 1.00