Czy krypto daje Wam jeszcze zysk?

in polish •  last year 

Witam
Każdy z nas rozkminia czy sprzedać i kupić na spadku czy kupić bo w końcu pójdzie w górę. Uważam, że błędne jest myślenie sentymentalne : " przecież kupiłem drożej, jak to sprzedać- w stracie?" Nie mam grupy z wiadomych względów ale jestem ciekaw czy ktoś z Was jeszcze korzysta z kółeczek i pomniejszania straty czy stoi w stracie i czeka jak owca na strzyżenie. Zdaję sobie sprawę, że nie jest miłe to co piszę, po prostu chciałem od Was usłyszeć czy moja nauka nie poszła w las. Pozdrawiam Mdx

Zrzut ekranu 2018-06-19 o 21.52.38.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

so cute is it a sheep or a goat

Congratulations @madox! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of posts published

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard!


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!