Sort:  

ok, znaczy że pozostali też dostali. dzięki za info.

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.02
BTC 11212.93
ETH 390.07
SBD 1.03