Sort:  

ok, znaczy że pozostali też dostali. dzięki za info.

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.02
BTC 11726.54
ETH 389.55
SBD 1.07