Sort:  

Twoj glos dostalem, bardzo dziekuje ;-)

ok, znaczy że pozostali też dostali. dzięki za info.

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.02
BTC 11754.65
ETH 390.82
SBD 1.08