Cmentarze świadectwem historii

in #polish4 years ago

Kiedy mówi się o turystyce, nikt nie myśli o cmentarzach. Taphofilię ("umiłowanie cmentarza") traktuje się jako dziwactwo. Ja jestem takim dziwakiem, bo dokąd nogi mnie nie poniosą, tam trafiam do bram cmentarza. Nie nowego, który jest wciąż uczęszczany przez bliskich zmarłych nań leżących. Idę tam, gdzie już nie ma kto przyjść.
Tu, gdzie mieszkam stare cmentarze są zwykle zaniedbane i zdewastowane. Historia tak się potoczyła, że tym miejscom szczególnej zadumy nad życiem i śmiercią przez lata nie poświęcano zbytniego szacunku. Obecnie widzę, że tendencja się zmienia. W mojej miejscowości organizowano ochotnicze sprzątanie starego cmentarza, a stare mauzoleum, które parę lat temu wyglądało tak:

IMG_20160912_164403_1_2.jpgIMG_20170902_203742_261.jpg

Obecnie poddaje się renowacji i oto efekt:

IMG_20180408_180421_136.jpgIMG_20180408_175204_952.jpg

Mieszkam w pobliżu granicy polsko-czeskiej. Około 5 km dzieli mnie od wsi Bílá Voda, w kraju ołomuckim. Znajduje się tutaj zabytkowy klasztor pijarów, który w latach pięćdziesiątych stał się domem dla ponad 1000 zakonnic internowanych z 15 (mówi się też o 16) likwidowanych zakonów i zgromadzeń z całej Czechosłowacji, tym samym przez 40 lat był to najliczniejszy klasztor w całej Europie.
Na tutejszym cmentarzu znajdują się groby tych sióstr, które tutaj zmarły:
IMG_20170311_100358.jpg

Na szczególną uwagę zasługuje mogiła 13 więźniów obozu Auschwitz-Birkenau, zmarłych podczas marszu śmierci w 1945 roku.
IMG_20170902_204818_797.jpg

W 50 rocznicę internowania sióstr zakonnych czeski Minister Kultury cmentarzowi w Bílej Vodzie nadał status zabytku kultury.
IMG_20170311_100108_2.jpg

W związku z nadchodzącym dniem Zadusznym zachęcam Was, byście odwiedzili nie tylko groby swoich bliskich, ale zatrzymali się też przy tych, których nikt nie odwiedza i pozwolili sobie na chwilę zadumy.

Wszystkie zdjęcia są mojego autorstwa, część z nich znajduje się na moim koncie instagram.

Post zgłaszam do Tematów Tygodnia #79, temat 2.

Sort:  

Wynika, że chorujemy na podobną przypadłość ;) Ja również uwielbiam szwendać się po starych cmentarzach.

Warto zaglądać na cmentarze w krajach, które się odwiedza. Po pierwsze zawsze wyglądają trochę lub zupełnie inaczej niż te nasze a po drugie mogą co nieco powiedzieć nam o tubylcach.

Congratulations @voxmortis, you are successfuly trended the post that shared by @holdyourdream!
@holdyourdream will receive 0.01238400 TRDO & @voxmortis will get 0.00825600 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Bążur @holdyourdream!


Witamy w Tematach Tygodnia! Oto szybki regulamin:

    - Nie plagiatuj!
    - Na końcu tekstu napisz jakim tematem się inspirujesz.
    - Pamiętaj, by zagłosować na kogoś w odpowiednim wątku, gdyż można otrzymać dodatkowe punkty.

Powodzenia!


Baw się dobrze!

Gratulacje! Twojej wysokiej jakości treść podróżnicza została wybrana przez @lesiopm, kuratora #pl-travelfeed, do otrzymania 100% upvote, resteem oraz podbicia całym trailem @pl-travelfeed! Twój post jest naprawdę wyjątkowy! Artykuł ma szansę na wyróżnienie w cotygodniowym podsumowaniu publikowanym na koncie @pl-travelfeed. Dziękujemy za to, że jesteś częścią społeczności TravelFeed!

komentarz.png

Dowiedz się więcej o TravelFeed klikając na baner powyżej i dołącz do naszej społeczności na Discord.

Dziękuję ☺

Posted using Partiko Android

Congratulations @holdyourdream! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 400 upvotes. Your next target is to reach 500 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest⁴ commemorative badge refactored
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congratulations @holdyourdream, your post successfully recieved 0.012384 TRDO from below listed TRENDO callers:

@voxmortis earned : 0.008256 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Gratuluję, Twój post został wybrany do konkursu na najlepszy post podróżniczy tagu #pl-travelfeed, zapraszam do zapoznania się z postami konkurentów i głosowania. Za udział w głosowaniu autor postu konkursowego otrzymuje 3 pkt.

Downvoting. Disagreement on rewards. Votes exchange through @sp-group delegation club is nothing different than posting and selfvoting 10 times a day.


If this is a mistake or you no longer delegating Steem Power to the vote trading circle, please leave a comment. Downvote will be removed and your post will be upvoted.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 25640.94
ETH 1805.89
USDT 1.00
SBD 2.12