„Zdobądź pozwolenie na broń palną” – poradnik krok po kroku. Część 3. Dokumentacja i wniosek o pozwolenie na broń.steemCreated with Sketch.

in polish •  2 years ago

Witam Was w następnym odcinku poradnika.
W poprzedniej części dowiedzieliście się od czego rozpocząć starania i jak uzyskać potwierdzenie umiejętności strzeleckich. Dziś zaprezentuje Wam jakie dokumenty będą potrzebne do złożenia wniosku do Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji oraz jak powinien modelowo wyglądać sam wniosek.
1-111362.jpg
Organem wydającym pozwolenie na broń jest odpowiedni dla miejsca zamieszkania Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji. Złożenie wniosku uruchamia procedurę postępowania administracyjnego, która szczegółowo jest uregulowana Kodeksem Postępowań Administracyjnych.

Osoby ubiegające się o pozwolenie na broń sportową muszą udowodnić, że nie stanowią zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawią ważną przyczynę posiadania broni. Zgodnie z Ustawą o Broni i Amunicji tą ważną przyczyną jest udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, posiadanie odpowiednich kwalifikacji sportowych oraz licencji właściwego polskiego związku sportowego. Decyzja w sprawie pozwolenia na broń sportową ma charakter decyzji związanej. Wykazanie istnienia okoliczności, które z zasady uzasadniają wydanie pozwolenia na broń, przy jednoczesnym braku ustawowych przeciwwskazań, zobowiązuje organy policji do wydania pozwolenia. Obowiązek wykazania uzasadnionych okoliczności przemawiających za przyznaniem pozwolenia na broń sportową leży po stronie osoby ubiegającej się o to pozwolenie.
Wymagane dokumenty jakie musimy złożyć:

  1. kserokopia patentu strzeleckiego (już mamy z poprzedniej części poradnika)
  2. kserokopia licencji zawodniczej (już mamy z poprzedniej części poradnika)
  3. oryginał zaświadczenia potwierdzającego przynależność do klubu strzeleckiego
  4. oryginał orzeczenia lekarskiego
  5. oryginał orzeczenia psychologicznego
  6. oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej na konto Urzędu Miasta (informacje na jaki numer rachunku wymagana jest wpłata znajdziecie na stronie WPA)
  7. dwa zdjęcia w formacie 3cm x 4cm
  8. wniosek na wydanie pozwolenia na broń palną sportową

Zaświadczenia z macierzystego klubu strzeleckiego o członkostwie w klubie.
Zaświadczenie to jest jedną z rzeczy, które w myśl Ustawy o Broni i Amunicji wyczerpują „ważne przyczyny posiadania broni”. O dokument taki zwracacie się do władz swojego klubu i powinniście go zwykle otrzymać od ręki.

Ostatnim krokiem na drodze do złożenia wniosku na pozwolenie posiadania broni sportowej jest uzyskanie orzeczenia od lekarza sportowego i psychologa. Orientacyjny koszt wydania orzeczenia wynosi około 300zł.

Wykaz lekarzy akceptowanych znajduje się na stronie informacyjnej każdego z wojewódzkich WPA. Poniżej wskazuje z WPA Gdańsk:

Ważne!!! Wystawione orzeczenia o przejściu badań lekarskich ważne są tylko 2 miesiące! Jeśli nie złożyliśmy wniosku w tym czasie to tracą ważność i należy je powtórzyć.

Teraz pozostaje nam przygotować sam wniosek.
Wzór wniosku, który wypełniacie swoimi danymi:

sport1.jpg
sport2.jpg

Na koniec wystarczy ustalić adres właściwego nam WPA, zebrać wszystkie dokumenty do jednej koperty i wysłać. Zalecam korespondencję z WPA wykonywać tylko i wyłącznie za pomocą listu poleconego, najlepiej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Cdn.

W następnej części postaram się opisać jak wygląda uruchomiona procedura w WPA, jak może wyglądać potencjalna wymiana korespondencji z WPA oraz jak na nią odpowiadać.

Poprzednie części:

  1. https://steemit.com/polish/@hass/zdobadz-pozwolenie-na-bron-palna-poradnik-krok-po-kroku-czesc-1-wstep
  2. https://steemit.com/polish/@hass/zdobadz-pozwolenie-na-bron-palna-poradnik-krok-po-kroku-czesc-2-klub-strzelecki-patent-strzelecki-oraz-licencja-zawodnika

Dzięki za uwagę. Jeśli macie jakieś uwagi lub pytania to zapraszam do komentowania 😊

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @hass! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of posts published

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

·

Thx :)