„Zdobądź pozwolenie na broń palną” – poradnik krok po kroku. Część 2. Klub strzelecki, Patent Strzelecki oraz Licencja ZawodnikasteemCreated with Sketch.

in polish •  2 years ago

Witam Was w kolejnym odcinku poradnika.
Dziś przedstawię Wam jak rozpocząć całą procedurę starania się o pozwolenie na broń palną do celów sportowych.

Zgodnie z zapisami ustawy o broni i amunicji (art.10 ust. 1) pozwolenie na broń wydaje się osobie posiadającej ważną przyczynę i dla celów sportowych jest to:

 • udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim,
 • posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w art. 10b ustawy o broni i amunicji,
 • posiadanie licencji właściwego polskiego związku sportowego;

Tak więc aby zacząć starania trzeba zapisać się do Strzeleckiego Klubu Sportowego.

Najlepiej jest poszukać w swojej okolicy klubu zrzeszonego w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego (PZSS)
Logo PZSS.png
Sprawdźcie spis klubów na stronie http://www.pzss.org.pl/index.php/zwizki-wojewodzkie

Wybierając Wasze województwo na dole strony macie link Kluby i stowarzyszenia zrzeszone w danym wojewódzkim związku.

Tu na przykładzie Pomorskiego Związku.
http://www.pzss.org.pl/index.php/zwizki-wojewodzkie/pomorski/59-zwiazki-wojewodzkie/kluby-zrzeszone-w-wzss/182-kluby-i-stowarzyszenia-strzeleckie-zrzeszone-w-pomorskim-wzss

Ważne! Przy wyborze zwrocie proszę uwagę na zakres licencji klubowej (P – pistolet, K – karabin, S – strzelba) jaką posiada dany klub. Jest to istotne w dalszym kroku, gdy przystępujecie do patentu strzeleckiego i indywidualnej licencji zawodnika. Jeśli Wasz klub nie posiada licencji na strzelbę, to nie uzyskacie licencji zawodnika na strzelbę i dalej nie będziecie mogli ubiegać się o pozwolenie na strzelbę gładkolufową. Najlepiej wybrać klub mający pełną licencję, czyli na wszystkie trzy konkurencję.

Alternatywnym źródłem informacji o klubach w okolicy jest strona
2017-07-14 11_26_11-Mapa Strzelnic w Polsce - Mapa Strzelnic w Polsce.png
https://gdziestrzelac.eu/

Dla ludzi z terenów Trójmiasta mogę polecić dwa świetne kluby:

SKS Ardea
images.duckduckgo.com.jpg

https://sksardea.pl/

Klub Strzelających Inaczej

2017-07-14 11_27_54-strzelamyinaczej na DuckDuckGo.png

http://www.strzelamyinaczej.pl/

Zapisanie się do klubu to zwykle koszt około 100-150 zł (w zależności od klubu), a składka miesięczna waha się od 30 do 50 zł.

Patent Strzelecki

Następnie po trzech miesiącach przystępujemy do egzaminu w PZSS na Patent Strzelecki. Patent strzelecki jest to swoiste prawo jazdy potwierdzające możliwość uprawiania sportów o charakterze strzeleckim. Wydawany jest w trzech dyscyplinach: pistolet, karabin, strzelba. Uprawnia do:

 • uprawiania strzelectwa w dyscyplinie, w której został wydany;
 • ubiegania się o wydanie licencji zawodniczej PZSS;
 • ubiegania się o uzyskanie licencji sędziego strzelectwa sportowego;
 • ubiegania się o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych, na podstawie przepisów broni i amunicji.

Regulamin PZSS wskazuje, że aby uzyskać patent strzelecki należy:

 • ukończyć 18 rok życia;
 • być członkiem klubu sportowego, posiadającego licencję klubową PZSS przez co najmniej 3miesiące;
 • zdać egzamin stwierdzający kwalifikacje niezbędne do uprawiania sportu strzeleckiego z wynikiem pozytywnym;
 • Złożyć poprawnie wypełniony wniosek o nadanie patentu;

Terminy egzaminów będą zapewne przekazywane Wam bezpośrednio w klubie lub informację będą ogłaszane na stronach wojewódzkich związków PZSS.

Sam egzamin na patent strzelecki składa się z części teoretycznej i praktycznej.
Koszt przystąpienia do egzaminu wynosi 400 zł. Jest to opłata niezależna od ilości zdawanych dyscyplin, więc najrozsądniej jest podchodzić jednocześnie do wszystkich trzech – tj. pistolet, karabin oraz strzelba gładkolufowa. Dodatkowo należy doliczyć około 60 zł za wydanie orzeczenia lekarskiego wskazującego brak przeciwwskazań do uprawiania sportu.

Przydatne materiały do nauki do egzaminu:

Powtórka egzaminu kosztuje 200 zł, więc warto przyłożyć się do nauki. Zwłaszcza, że z egzamin nie jest mocno skomplikowany 😊 Część klubów z tego co mi wiadomo organizuje kursy przygotowujące do zdania tego egzaminu.
Sam egzamin wygląda następująco:

Egzamin teoretyczny to test składający się z 10 pytań. Obejmuje sprawdzenie znajomości z zakresu:

 1. Obowiązującej ustawy o broni i amunicji oraz przepisów wydanych na jej podstawie,
 2. Zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią sportową
 3. Regulaminów strzeleckich
 4. Budowy, zasad działania i danych technicznych broni do celów sportowych
 5. Znajomości przepisów kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią

Egzamin praktyczny odbywa się na strzelnicy i osoba ubiegająca się o więcej niż jedną dyscyplinę musi zdać część praktyczną osobno dla każdej z nich.
Część praktyczna to:

 1. Sprawdzenie przestrzegania regulaminu strzelnicy,
 2. Sprawdzenie umiejętności prawidłowego rozkładania i składania broni, ładowania amunicją i
  rozładowywania oraz zabezpieczania i odbezpieczania, a także postępowania w przypadku jej niesprawności.
 3. Sprawdzian strzelecki z użyciem wylosowanego rodzaju broni.

Po zdanym egzaminie po jakimś czasie (zwykle około miesiąca) dostajemy pocztą z PZSS nasz patent
images.duckduckgo.co3333m.jpg

Można jeszcze przed egzaminem na patent za dodatkową opłatą 60zł złożyć wniosek o wersję plastikową
O33raz1.jpg
Szczerze powiem, że jest całkowicie zbyteczna – zarówno w udziałach w zawodach, jak i w postępowaniu o uzyskanie pozwolenia na broń.

Licencja zawodnicza

Kolejnym krokiem po wstąpieniu do klubu i egzaminie na Patent Strzelecki jest uzyskanie Licencji Strzeleckiej

Licencja zawodnicza wydawana jest na rok kalendarzowy i pod koniec każdego roku trzeba ją odnawiać płacąc 75zł. Do odnowienia licencji jest konieczne w każdym roku posiadanie startów w zawodach wpisanych do kalendarza zawodów PZSS (informację o takich zawodach są na stronach poszczególnych związków wojewódzkich).

Przy założeniu, że macie patent na pistolet, karabin oraz strzelbę to potrzebujecie ośmiu startów w zawodach. Konkurencja „główna” wymaga czterech startów w ciągu roku, pozostałe po dwa starty. Co to dokładnie oznacza? Moim główną wskazywaną na wniosku konkurencją jest pistolet i przykładowo w ciągu roku wystartowałem w konkurencjach:

 1. Pistolet sportowy (w lipcu oraz listopadzie)
 2. Pistolet centralnego zapłonu (w lipcu oraz listopadzie)
 3. Karabin centralnego zapłonu (w lipcu oraz listopadzie)
 4. Strzelba gładkolufowa (w lipcu oraz listopadzie)

Przy dobrze zorganizowanych zawodach wystarczy dwukrotne uczestnictwo w czterech
konkurencjach do utrzymania licencji.

Tak prezentuje się wydana licencja zawodnicza na dany rok:
i222mages.duckduckgo.com.jpg

Pod tym linkiem znajduje się do ściągnięcia wniosek do ubiegania się o licencję zawodniczą PZSS
http://www.pzss.org.pl/images/stories/komisje/licencyjno_patentowa/Wniosek%20o%20wydanie%20licencji%20zawodnika%20PZSS.pdf

Cdn.

W następnych częściach opiszę dokumentację potrzebną do złożenia dokumentów do Wydziału Postępowań Administracyjnych Policji oraz gotowe wzory wniosków.

Poprzednie części:

 1. https://steemit.com/polish/@hass/zdobadz-pozwolenie-na-bron-palna-poradnik-krok-po-kroku-czesc-1-wstep

Dzięki za uwagę. Jeśli macie jakieś uwagi lub pytania to zapraszam do komentowania 😊

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!