Sort:  

Ewa, wierzę w Ciebie, że namieszasz w kolejnym konkursie #pl-travelfeed

Chciałabym żeby było więcej "mieszających" :)

Dobra koniunktura nie trwa wiecznie 😉

Piękna wiosna :)

Piękna :) Pozdrawiam wiosennie :)

Być może społeczeństwo potrzebuje konkursu kulinarnego? :)

Oby tak było... :)

Prawie wcale nie wchodzę na Discord ale zostawiłam Ci tam wiadomość. Pozdrawiam serdecznie :)

Więc mam powód żeby tam zajrzeć :)

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 13007.17
ETH 408.74
USDT 1.00
SBD 0.99