Sort:  

Ewa, wierzę w Ciebie, że namieszasz w kolejnym konkursie #pl-travelfeed

Chciałabym żeby było więcej "mieszających" :)

Dobra koniunktura nie trwa wiecznie 😉

Piękna wiosna :)

Piękna :) Pozdrawiam wiosennie :)

Być może społeczeństwo potrzebuje konkursu kulinarnego? :)

Oby tak było... :)

Prawie wcale nie wchodzę na Discord ale zostawiłam Ci tam wiadomość. Pozdrawiam serdecznie :)

Odpisałem :)

Więc mam powód żeby tam zajrzeć :)

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.040
BTC 35387.31
ETH 2451.24
USDT 1.00
SBD 4.00