To, na czym się skupiamy - wzrasta...

in polish •  4 months ago 

 Wszystko na czym koncentrujemy naszą uwagę rośnie, kumuluję się, jest jak dmuchany balonik, który z każdą naszą myślą, działaniem, intencją zwiększa swój rozmiar. 

Żywi się on tym co mu podamy, nie odróżnia majestatycznych wizji o zmianie świata na lepsze od przygnębiających myśli o szarej rzeczywistości. Bierze to, co mu zaserwujemy, układa to kawałek po kawałku, stając się coraz masywniejszy.

Ma znaczenie to co myślimy i jak myślimy, każda myśl jest początkiem czegoś nowego, wspaniałej wizji wiodącego biznesu jaki chcemy prowadzić, rodzinnego ciepła, które chcemy stworzyć w przyszłości. Jeżeli wyznaczymy sobie cel, postawimy przed sobą marzenie, wizję i pragniemy całym sercem to osiągnąć, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby do tego dojść. Konsekwencja, wiara w siebie, wsparcie innych, wszystkie te impulsy połączone w jedno dają zaskakujące i niespodziewane efekty. 

W momencie gdy wiemy gdzie jesteśmy i po co idziemy jest nam łatwiej ukierunkować swoje działania, jeżeli chcę nauczyć się jazdy na rowerze to codziennie, chociażby po trzydzieści minut, wsiadam na niego i podejmuje wyzwanie, upadam, ale wstaję, wywracam się po raz kolejny, jednak wyciągam wnioski, wizualizuje sobie ten rower, moment, w którym jadę, czuję wiatr we włosach, promienie słońca na twarzy i tak do skutku. Po pewnym czasie opanuję tą umiejętność, jednak chcę dalej się uczyć jazdy na tylnym kole, więc co robię? Podnoszę swoje podstawowe umiejętności jazdy na rowerze, poprzez trening, prace nad tym i skupienie swojej uwagi własnie na tej jednej rzeczy.

Tam gdzie idzie nasza uwaga tam idzie Nasz czas, tam idziemy My, czy chcemy marnować nasze wspaniałe życie na ciągłe narzekanie, szukanie sobie problemów, zazdroszczenie innym? Pamiętajmy, że nasz "balonik" karmi się wszystkim, więc jeżeli o poranku narzekamy na fakt iż nadszedł poniedziałek, wprowadza Nas w zły stan od samego rana, następnie dochodzą inne rzeczy, niechęć do wykonywanej pracy, stres, wylana kawa, spóźniony autobus, zepsuta winda. To wszystko wprowadza Nas w stan irytacji, frustracji, który przelewamy na innych, jesteśmy jadowici jak wąż, kąsamy, plujemy jadem, nasza postawa jest konsekwencja własnie tego poranku i cegiełek, które dokładaliśmy, doprowadzając do tego stanu rzeczy. Sytuacje Nam się zdarzają, jednak to My mamy wpływ na to jak na nie zareagujemy, wylana kawa? akurat miałem wyprać ten obrus.

Skupiajmy Nasze myśli na tym czego naprawdę chcemy, co może dać nam jakąś wartość, zaowocować w przyszłości. Starajmy się robić rzeczy, które przybliżają Nas do marzeń, jakie przed sobą postawiliśmy, realizujmy cele, małe i duże. Realizujmy swój plan, czasem trzeba nanieść na niego korektę, jednak dalej jest to Nasz plan, Nasz pomysł na siebie, Nasze wizje, pasje, wyzwania i przede wszystkim Nasze życie.

Myślcie i reagujcie w wspaniały sposób a efekty uderzą w Was z każdej strony!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @edios! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 100 upvotes. Your next target is to reach 250 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemWhales has officially moved to SteemitBoard Ranking
SteemitBoard - Witness Update

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!