Moje znaczki ze zwierzętami

in polish •  2 years ago 

Post pisany w związku z Tematem Tygodnia #15 w nawiązaniu do tematu 3.

Przed państwem moje znaczki ze zwierzętami.

W moich klaserach znalazłem ich trochę, są one głównie z:
Węgier (MAGYAR), Związku Radzieckiego (CCCP), Malediw (MALDIVES), Tajlandii (THAILAND), ale również z Polski i Hong Kongu.
IMG_20180210_001217.jpg
IMG_20180210_001234.jpg
IMG_20180210_002533.jpg
IMG_20180210_002737.jpg
IMG_20180210_002741.jpg
IMG_20180210_002745.jpg
IMG_20180210_002752.jpg
IMG_20180210_002755.jpg
IMG_20180210_002835.jpg
IMG_20180210_002838.jpg
IMG_20180210_002841.jpg

IMG_20180210_002919.jpg
Pozdrawiam @demizone

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Ładna kolekcja :)

Dziękuję :)

Nie pamiętam abym spotkał znaczek ze zwierzętami. Kiedyś za czasów, gdy listy były bardziej popularne, ale nie pamiętam. Teraz jedynie na święta wysyłam list bądź kartkę do rodziny.
Pozdrawiam z Kalisza.
Bardzo ładna kolekcja. Fajnie, że polskie znaczki też znalazły się w twojej kolekcji.

Od mojej babci dostałem stos kartek ze znaczkami o tematyce świątecznej, są one wtedy poprostu wydawane. Pozdrawiam z Trójmiasta

Congratulations @demizone! You have received a personal award!

1 Year on Steemit
Click on the badge to view your Board of Honor.

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest3 and SteemitBoard - Meet the Steemians Contest

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!