Struktura Drużyny Harcerskiej #ZHP5

in #polish3 years ago

Czuwaj, witam #polish na moim kolejnym poście o tematyce harcerskiej. Dzisiaj opisze krótko jak działa i jak wygląda drużyna harcerska. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz zapraszam Cie do przeczytania pierwszego postu :
https://steemit.com/polish/@danielzygmunt/harcerstwo-czyli-niedoceniana-dzialalnosc-pozarzadowa-zhp-1

W ostatnim poście opisywałem gromadę zuchową, jeżeli nie czytałeś zapraszam :
https://steemit.com/polish/@danielzygmunt/struktura-druzyny-zuchowej-w-zwiazku-harcerstwa-polskiego-zhp2

Drużyna harcerska, czyli jednostka działająca w Szczepie lub Hufcu, skupia dzieci w wieku od w wieku 10–13 lat. Drużyna harcerska podobnie jak gromada zuchowa również posiada harcówkę ( pomieszczenie, w którym odbywają się zbiórki).

800px-2_SDH_z_drużynowym.jpg

Czym różni się Drużyna harcerska od Gromady Zuchowej ?


Przede wszystkim różni się metodyką, w gromadzie zuchowej silnym instrumentem są sprawności, zabawy. Natomiast w drużynie harcerskiej dużo organizowanych jest gier terenowych, zadań na orientacje. Często zdarza się , że dana drużyna harcerska ma swoich bohaterów, wówczas nawiązuje się do nich poprzez różnorodne gry i zadania.

Jak wyglądają zbiórki ?

Zazwyczaj jest tak, że zbiórki w takiej drużynie obywają się co tydzień. Tutaj dość istotną odmianą jest fakt, iż w drużynie harcerskiej harcerze mogą prowadzić zbiórkę. Wygląda to tak , że zastęp (grupka harcerzy) prowadzi zbiórkę dla reszty drużyny.

Co oprócz zbiórek ?


Silnym elementem pracy drużyny harcerskiej jest biwak. Większość drużyn harcerskich wybiera się choć raz w roku na taki wyjazd. Biwak to świetna okazja, aby zrealizować cele, które drużynowy sobie wytyczył. Na biwaku często są gry terenowe, zajęcia z przyrodoznawstwa. Mnóstwo harcerzy wtedy otwiera sprawności harcerskie i je realizuje.

Sopot._Harcerze_na_obozie.JPG

Podsumowując


Drużyna harcerska to jednostka, w której dominują gry terenowe, biwaki, zadania. W takiej jednostce harcerz za zgodą Drużynowego może poprowadzić zbiórkę. Często wyjeżdża się na wyjazdy i realizuje sprawności, próby harcerskie.

Na dzisiaj to już wszystko. Z tego miejsca chciałbym zaznaczyć, iż jestem otwarty na sugestie, propozycje z waszej strony, więc jeżeli chcecie żebym opisał jakiś temat w harcerstwie piszcie śmiało !!!

Jeżeli dotrwałeś/aś do końca , dziękuje...

Czuwaj !

Coin Marketplace

STEEM 1.20
TRX 0.18
JST 0.170
BTC 61837.88
ETH 2441.80
BNB 522.21
SBD 9.14