Harcerstwo, czyli niedoceniana działalność pozarządowa. ZHP#1

in #polish3 years ago

Witam #polish na moim pierwszym poście o ZHP.

Zacznijmy od początku... czym właściwie jest ZHP ?

A więc ZHP czyli Związek Harcerstwa Polskiego, organizacja ta powstała na zjeździe 1-2 listopada jak wiemy w tamtym czasie dopiero zbieraliśmy się po zaborach i formowała się wtedy intensywnie nasza ojczyzna więc...śmiało można powiedzieć że ZHP powstawało w dość trudnych warunkach.

W Polsce harcerstwo inspirowane było angielskim ruchem skautowym zainicjowanym przez Roberta Badena-Powella
Głównymi założycielami są Andrzej Małkowski oraz jego żona Olga Drahanowska-Małkowska.Formalnie Związek Harcerstwa Polskiego powstał na zjeździe zjednoczeniowym w Lublinie w listopadzie 1918. W latach 20. XX wieku ZHP był współzałożycielem Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM) i Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek (WAGGGS).
Naszywka WOSM dla scoutów

Naszywka WAGSS dla scoutek

Bardzo ważną kwestia jest fakt, iż harcerstwo jest organizacja pozarządową i nie jest narzędziem do zarabiania pieniędzy.

Misja ZHP

Misją Związku Harcerstwa Polskiego jest wychowywanie młodzieży oraz wspieranie rozwoju i kształtowanie charakteru człowieka poprzez stawianie wyzwań. - to jest nasz cel, którego trzymamy się cały czas od prawie 100 lat.

Podstawowymi wartościami dla każdego harcerza to prawo harcerskie (po lewej stronie) oraz przyrzeczenie harcerskie (po prawej stronie) :

Przyrzeczenie


Rotę przyrzeczenia składa harcerz, który jest na to gotowy. Bo tak naprawdę przyrzeczenie to inicjacja do organizacji, czyli do Szczepu,drużyny harcerskiej. Przyrzeczeniu zawsze towarzyszy niesamowity klimat np. w lesie w nocy przy ognisku i pieśni harcerskiej. Są to wspomnienia na całe życie...

Samorozwój

Dzięki ZHP rozwijamy swoje pasje, poznajemy wielu prawdziwych przyjaciół ,doskonalimy się, pracujemy nad sobą i wychowujemy młodych ludzi.Do tego pomaga nam własnie prawo harcerskie, zbiórki metodyczne,próby na stopnie, sprawności,biwaki ,obozy, kolonie itp.

O tym wszystkim będę pisał w osobnych postach bo w jednym wpisie nie da się tego przedstawić.
Chce wprowadzić tematyczne posty tak aby każdy mógł sobie wybrać kontent taki jaki go interesuje.
Planuje również rozpisywać się o survivalu, który naprawdę jest bardzo bliski ZHP - no w końcu żyjemy w lesie.

Podsumowując


Mam nadzieję, że choć trochę wasz zainteresowałem, był to taki zalążek mający na celu przekazać wam wieść, że będę wrzucał tutaj posty na temat Harcerstwa. Dzieki że poświeciłes/aś czas

Sort:  

Tematyka bardzo ciekawa, czekam na następne posty rozwijające poszczególne tematy!
Warto jednak byłoby popracować nad składnią i interpunkcją, bo miejscami trudno się to czyta. :)

Dzięki za konstruktywny komentarz, popracuję ;)

Strasznie ciężko się to czyta - popracuj nad składnią ;)

Fajnie, że jest tu ktoś kto porusza tematykę harcerską :) Może opisz bardziej stricte Twoje działania w ZHP :)

O moich działaniach będzie ,,specjalny '' post w niedalekiej przyszłości :)

Bardzo ciekawy artykuł, czekam na więcej

Nigdy nie byłem w harcerstwie... Może napiszesz coś o tych całych odznakach czy sprawnościach - nie pamiętam nawet, jak to się nazywa :)

Jak najbardziej będę pisał szczegółowo o ZHP, posty będą podzielone na różne tematy, między innymi pojawi się temat sprawności,prób i samorozwoju :)

Świetny post! aż mnie zaciekawił temat ZHP. Oby tak dalej!

Congratulations @danielzygmunt! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You published your First Post
You got a First Vote
You made your First Comment
You got a First Reply
Award for the number of upvotes
Award for the number of upvotes received

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Congratulations @danielzygmunt! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of comments

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Coin Marketplace

STEEM 0.97
TRX 0.13
JST 0.140
BTC 56590.74
ETH 2321.69
BNB 585.02
SBD 8.13