Burg Reichenstein (Reichenstein Castle)

in #polish2 years ago

Zamek górny "Burg Reichenstein" znajduje się nieopodal miasteczka Arlesheim w kantonie Bazylea na wysokości 460 m npm. Dojazd samochodem jest dość wygodny, auto najlepiej pozostawić na parkingu obok strzelnicy, a pozostałe 350m zrobić pieszo, ponieważ dalej stoi znak zakaz wjazdu. Nachylenie ostatniego odcinka waha się pomiędzy 20 a 30%. Aczkolwiek asfaltowa droga ciągnie się normalnie pod sam zamek. Z tego, co zrozumiałem z drogi mogą korzystać wyłącznie leśnicy, najemca zamku oraz goście. Zwiedzający gośćmi niestety nie są, gdyż zamku nie da się zwiedzać. Aby zostać gościem trzeba wykupić imprezę ;) niezastosowanie się do zakazu lub łobuzowanie w okolicy może nas kosztować 2000 CHF kary. Jak wiadomo Szwajcarzy, to służbiści więc nie ma tłumaczenia, że "nie wiem, co było napisane na tabliczce".
Zamek ten był częścią większej fortyfikacji z pierwotnie czterema zamkami Birseck. Dwa środkowe zamki już nie istnieją, zamek dolny jest w dużej mierze zachowany i dziś nazywa się zamek ''Birseck'' Górny zamek prawdopodobnie pochodzi z końca XII wieku. Został zbudowany około 1200 roku przez hrabiów Frohburga w celu rozszerzenia ich strefy wpływów na Birseck. Zamek został po raz pierwszy wspomniany w 1239 r. Jako „Castrum Birseke superior”. Niestety nie podejmę się tłumaczenia deutshe łaciny ;) W 1245 roku Ludwig von Frohburg zrzekł się zamków na biskupa Bazylei. Następnie biskup przekazał lenno, (górny zamek) rodzinie Reichenstein. W ciągu następnych pięciu pokoleń lenna należały do ​​Rady Bazylejskiej. Po tym okresie zamek był silnie zaniedbywany, dopiero w 1813 r. pozyskał go producent jedwabiu z Bazylei J.R. Forcart. W 1932 roku kolejnym właścicielem zostaje Dr. med. J. Brodbeck Sandreuter, architekt z Bazylei i Restaurator zamku, zleca przebudowę ukończoną w 1933 r. Przebudowa była ograniczona do pierwszej Wieży mieszkalnej z murem zamkowym. Malowanie wnętrz, malarze: Niklaus Stöcklin z Bazylei i Otto Plattner z Liestal. Rodzina Brodbeck zamieszkała w zamku, a w 1938 r. Założyła rodzinną fundację. Od 1972 r. Następcą fundacji „Burg Reichenstein jest gmina Arlesheim. Zamek można wypożyczyć na imprezy prywatne i biznesowe.

c.d.n... w następnym wpisie o zamku dolnym.

DSC_0198.JPG

DSC_0192.JPG

DSC_0196.JPG

DSC_0204.JPG

DSC_0207.JPG

DSC_0213.JPG

DSC_0187.JPG

DSC_0195.JPG

DSC_0215.JPG

Sort:  

Mamy w Polsce miasteczko, które dawniej nosiło nazwę Reichenstein. Obecna, polska nazwa również brzmi "bogato' :)

Bardzo możliwe, że zakładali je przybysze ze Szwajcarii lub Niemiec. Jeżdżąc po Szwajcarii i wpisując w gps nazwy trzeba bardzo uważać gdyż takie same miejscowości znajdują się również w Niemczech i zwyczajnie można się naciąć. Pod Suwałkami jeszcze do niedawna mieliśmy wieś Szwajcaria w tym roku wchłonięta przez Suwałki. bardzo możliwe że jej pierwsi osadnicy byli szwajcarami :) w sumie emigracja z terenu Szwajcarii była czymś normalnym gdyż był to przez ostatni tysiac lat bardzo biedny region europy do tego najeżdżany przez Niemcy i Włochy oraz targany wojnami domowymi.

Gratulacje! Twojej wysokiej jakości treść podróżnicza została wybrana przez @lesiopm, kuratora #pl-travelfeed, do otrzymania 100% upvote, resteem oraz podbicia całym trailem @pl-travelfeed! Twój post jest naprawdę wyjątkowy! Artykuł ma szansę na wyróżnienie w cotygodniowym podsumowaniu publikowanym na koncie @pl-travelfeed. Dziękujemy za to, że jesteś częścią społeczności TravelFeed!

komentarz.png

Dowiedz się więcej o TravelFeed klikając na baner powyżej i dołącz do naszej społeczności na Discord.

Congratulations @czcibor360! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 800 comments. Your next target is to reach 900 comments.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!


Congratulations @czcibor360!
You raised your level and are now a Minnow!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.67
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57196.99
ETH 4633.65
BNB 620.22
SBD 7.32