Sort:  

Bardzo możliwe, że zakładali je przybysze ze Szwajcarii lub Niemiec. Jeżdżąc po Szwajcarii i wpisując w gps nazwy trzeba bardzo uważać gdyż takie same miejscowości znajdują się również w Niemczech i zwyczajnie można się naciąć. Pod Suwałkami jeszcze do niedawna mieliśmy wieś Szwajcaria w tym roku wchłonięta przez Suwałki. bardzo możliwe że jej pierwsi osadnicy byli szwajcarami :) w sumie emigracja z terenu Szwajcarii była czymś normalnym gdyż był to przez ostatni tysiac lat bardzo biedny region europy do tego najeżdżany przez Niemcy i Włochy oraz targany wojnami domowymi.

Coin Marketplace

STEEM 0.41
TRX 0.07
JST 0.052
BTC 43000.91
ETH 3333.34
BNB 494.67
SBD 4.96