NASA dostanie miliardy na przyspieszony program księżycowy? (Droga na Księżyc #2)

in #polish3 years ago

Księżyc to znowu duży cel potęg kosmicznych. Tym razem na placu boju są jednak Stany Zjednoczone (+ partnerzy) i Chiny. Powoli poznajemy szczegóły tego jak lądowanie ludzi na Księżycu ma zostać osiągnięte do 2024 roku. Czy jednak będą na to pieniądze?

Czas do lądowania ludzi na Księżycu: 2077 dni

Przeczytaj poprzedni odcinek

Klarują się plany i szczegółowy harmonogram


edu_srch_amazing_space_the_moon.png
Zdjęcie: NASA

Czego teraz wyczekują zainteresowani amerykańskim programem księżycowym? Prezentacji przedstawicieli NASA dla Kongresu w tym tygodniu. Kongres musi być przekonany, by alokować dodatkowe finansowanie dla programu załogowego NASA. Aby ambitny harmonogram miał szansę powodzenia, potrzeba dużo pieniędzy - a i to nie gwarantuje sukcesu, bo czasu mało.

Jak podkreślają przedstawiciele agencji, przyspieszony harmonogram wymusza uproszczenie planowanej misji z lądowaniem na Srebrnym Globie. Będzie trzeba w zasadzie w 100% korzystać z technologii już dostępnej i rozwiniętej. Pobyt nie będzie też zbyt długi.

Jak w skrócie będzie wyglądać program superciężkiej rakiety NASA SLS? Pierwszy jej lot ma być bezzałogowy. W misji EM-1 kapsuła Orion obleci Księżyc i wróci na Ziemię. Drugi lot to będzie załogowa misja EM-2. Astronauci po raz pierwszy od czasów programu Apollo oblecą Księżyc. Już w trzeciej misji w 2024 roku w Orionie polecą astronauci celem wylądowania na Księżycu. Zadokują do minimalistycznej stacji wokółksiężycowej Gateway, gdzie będzie czekał na nich lądownik. Z poziomu stacji wyruszą na powierzchnię.

Gateway w odstawkę?

Jak będzie wyglądać stacja Gateway, gdy w 2024 roku przybędą do niej astronauci? Będzie się składać z dwóch elementów: modułu napędu i elektrycznego (PPE) oraz habitatu mieszkalnego. Do habitatu będzie przymocowany lądownik księżycowy, który zostanie złożony już na orbicie Księżyca.

Ministacja Księżycowa ma zostać zbudowana do 2023 roku. Kolejne jej moduły - europejski moduł, potencjalny moduł rosyjski i inne moduły badawcze będą musiały poczekać na realizację po 2024 roku.

Prototypy habitatów, wyścig firm o budowę modułu napędowego stacji


nextstep-lm-concept_3 (1).jpg
Koncepcja artystyczna stacji Gateway z modułem mieszkalnym w wykonaniu firmy Lockheed Martin. Zdjęcie: Lokcheed Martin.

Tego lata ma zostać ogłoszona zwycięska firma, która będzie miała za zadanie zbudować główny moduł stacji Gateway - moduł napędu i zasilania (PPE). Ma on zostać wyniesiony na komercyjnej rakiecie nośnej do końca grudnia 2022 roku.

Do końca 2019 roku natomiast ma zostać wybrany główny wykonawca drugiego modułu, tzw. habitatu dla załogi, zawierającego też m.in. port dokujący dla przyszłego lądownika. Ten moduł trafi na orbitę w 2023 roku.

NASA rozpoczęła testy naziemne pięciu pełnowymiarowych prototypów modułów mieszkalnych przyszłej stacji Gateway. Testy te nie mają jeszcze na celu wyboru firmy, która wykona rzeczywisty moduł. Służą raczej lepszemu zdefiniowaniu wymagań, przed oficjalnym ogłoszeniem konkursu.

Program rozwoju prototypów trwał od 2015 roku. Firmy którym udało się zbudować habitaty testowe to: Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing, Sierra Nevada Corp. oraz Bigelow Aerospace.

Testy prototypów potrwają kilka miesięcy. Dzięki weryfikacji ich możliwości, inżynierom NASA uda się ustalić lepsze wymagania dla później ogłoszonego konkursu. Agencja pozna też obecne możliwości firm i innowacje jakie mogą dostarczyć.

Decydujące dni

Najbliższe dni jeszcze bardziej skonkretyzują nowy przyspieszony plan NASA. W następnym odcinku cyklu na pewno to opiszę. Oprócz tego przeczytacie o postępach w budowie rakiety NASA SLS i wyborze miejsca potencjalnego lądowania.
@customuser
Jeżeli jesteś zainteresowany najnowszymi wieściami z eksploracji kosmosu, obserwuj mnie na Steemit!
Piszę też regularnie dla portalu Urania-Postępy Astronomii

Sort:  

Koncepcja artystyczna stacji Gateway z modułem mieszkalnym w wykonaniu firmy Lockheed Martin

Znane są texture packi do Kerbali? xd

Congratulations @customuser! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 40 posts. Your next target is to reach 50 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard - Witness Update
SteemitBoard to support the german speaking community meetups
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

!tipuvote 1 hide

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.07
JST 0.031
BTC 20768.48
ETH 1185.66
USDT 1.00
SBD 3.25