TANIE LOTY #4 - MARZEC - okazje cenowe

in polish •  last year

tanie_v4.jpg

Kolejna porcja "TANICH LOTÓW" przed Wami. Znajdziecie tutaj okazje cenowe na loty w różne zakątki świata. Mam nadzieję, że komuś się te informacje przydadzą i dzięki nim skorzystacie z pojawiających się promocji.

Wcześniejsze oferty:
19-02-2018 - https://steemit.com/polish/@crypaf/tanie-loty-luty-okazje-cenowe-1
20-02-2018 - https://steemit.com/polish/@crypaf/tanie-loty-2-luty-okazje-cenowe
26-02-2018 - https://steemit.com/polish/@crypaf/tanie-loty-3-luty-okazje-cenowe

WAŻNE:

  • ceny mogą się zmieniać z dnia na dzień
  • rządzi tutaj zasada - kto pierwszy ten lepszy
  • latamy tylko z bagażem podręcznym
  • ceny obowiązują na dzień publikacji posta 26-02

TROMSO / NORWEGIA

Termin: 26.04 - 03.05.2018
Start z: GDAŃSK
Linia: WIZZ AIR
Lot: W DWIE STRONY

01-03-norwegia_01.jpg

01-03-norwegia_02.jpg

Link: >>Tutaj<<


LONDYN / UK

Termin: 13.03 - 21.03.2018
Start z: POZNAŃ
Linia: RYANAIR
Lot: W DWIE STRONY

01-03-londyn.jpg

Link: bezpośrednie wyszukiwanie lotu na stronie Ryanair


MALTA

Termin: 18.03 - 22.03.2018
Start z: GDAŃSK
Linia: RYANAIR
Lot: W DWIE STRONY

01-03-malta.jpg

Link: >>Tutaj<<


Tyle w tym wpisie. Kolejne będą pojawiały się wkrótce.
Śledźcie tag #pl-podroze.

Pozdrawiam :)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

You got a 28.00% upvote from @foxyd courtesy of @crypaf!

Delegate Steem Power to this Bot and get 90% of the earnings. More Informations here.

Great post! You just got a 14.22% upvote from @edensgarden!
Thanks for tasting the eden!

This post has received a 3.23% upvote from @aksdwi thanks to: @crypaf.

cuddle_cuddleblanket_teddy.png

You got a 1.47% upvote from @buildawhale courtesy of @crypaf!
If you believe this post is spam or abuse, please report it to our Discord #abuse channel.

If you want to support our Curation Digest or our Spam & Abuse prevention efforts, please vote @themarkymark as witness.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by cyryrypa from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.