TANIE LOTY #2 - LUTY - okazje cenowe

in polish •  last year  (edited)

tanie_loty_02.jpg

Nowa seria wpisów "TANIE LOTY" przed Wami. Bedę pojawiały się tutaj okazje cenowe na loty w różne zakątki świata. Mam nadzieję, że komuś się te informacje przydadzą i dzięki nim skorzystacie z pojawiających się promocji.

Wcześniejsze oferty:
19-02-2018 - https://steemit.com/polish/@crypaf/tanie-loty-luty-okazje-cenowe-1

WAŻNE:

  • ceny mogą się zmieniać z dnia na dzień
  • rządzi tutaj zasada - kto pierwszy ten lepszy
  • latamy tylko z bagażem podręcznym
  • ceny obowiązują na dzień publikacji posta 20-02

ATENY

Termin: 08.03 - 11.03.2018
Start z: KATOWICE
Linia: RYANAIR
Lot: W DWIE STRONY

20-02-01.jpg

Link: >>Tutaj<<


WŁOCHY / PIZA

Termin: 07.04 - 10.04.2018
Start z: WARSZAWA
Linia: RYANAIR
Lot: W DWIE STRONY

20-02-02.jpg

Link: >>Tutaj<<


WŁOCHY / MEDIOLAN

Termin: 25.02 - 28.02.2018
Start z: KATOWICE
Linia: RYANAIR
Lot: W DWIE STRONY

20-02-03.jpg

Link: >>Tutaj<<


LONDYN

Termin: 06.03 - 08.03.2018
Start z: SZCZYTNO
Linia: RYANAIR
Lot: W DWIE STRONY

20-02-04.jpg

Link: >>Tutaj<<


PRAGA

Termin: 01.03 - 04.03.2018
Start z: KRAKÓW
Linia: RYANAIR
Lot: W DWIE STRONY

20-02-05.jpg

Link: >>Tutaj<<


Tyle w tym wpisie. Kolejne będą pojawiały się wkrótce.
Śledźcie tag #pl-podroze.

Pozdrawiam :)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

You got a 20.00% upvote from @bearwards courtesy of @crypaf!

You got a 65.79% upvote as a Recovery Shot from @isotonic, currently working as a funding tool, courtesy of @crypaf!

  • Image from pngtree.com

@isotonic is the Bid Bot of the @runningproject community.
Earnings obtained by this bot, after paying to the delegators, are fully used to increase the SP of the @runningproject from which all affiliated members are benefited.
Check @runningproject posts in order to know further about.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by cyryrypa from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.