Zagadki chemiczne // Sprzęt laboratoryjny

in polish •  10 months ago  (edited)

Zagadka: Gdzie są ukryte?

aparatura_Fotor.png
Jakie nazwy noszą poszczególne sprzęty znajdujące się na powyższym rysunku?

Odpowiedzi:

1. Tygiel ang. crucible wykonuje się go z różnych materiałów, zwykle z porcelany odpornej na działanie wysokiej temperatury, służą bowiem do spalania, prażenia lub stapiania substancji. Istnieją również specjalistyczne tygle platynowe i kwarcowe.

Rys. 1 Różne odmiany tygli z pokrywką; tygiel odlewniczy; tygiel trzymany szczypcami

1.jpg

2. Pałeczka zwana bagietką ang. stirring/glass rod, nieodzowna w laboratorium. Używana w wielu prostych operacjach chemicznych m. in. do mieszania cieczy.

Rys. 2 Bagietka

bag.jpg

3. Kolba płaskodenna ang. flat-bottomed flask bardzo wygodna do ogrzewania cieczy na siatce azbestowej. Bywają kolby o różnej pojemności i o różnej szerokości szyjki.

Rys. 3 Różne typy: z wąską szyjką, z szeroką szyjką, z doszlifowanym korkiem;

{75a202cb-0665-4869-b045-2a45f020b752}.png

4. Kolba stożkowa zwana erlenmajerką ang. conical/erlenmayer flask wykonana ze szkła. Przeprowadza się w niej reakcje chemiczne wówczas gdy niepożądana jest duża szybkość parowania cieczy. Bardzo wygodna w użyciu. Rozmaitość wielkości i kształtów jest bardzo duża

Rys. 4 Kolby Erlenmeyera

{5be4ca4c-9b3b-4c8b-b2d6-71bfc44a307c}.jpg

5. Probówka ang. tubes jak wynika z nazwy służy do przeprowadzania prób, do doświadczeń z małymi ilościami substancji. Probówki wykonane są ze szkła- najczęściej ze szkła odpornego na działanie wysokiej temperatury, zazwyczaj bowiem ogrzewa się w probówce jakąś substancję bezpośrednio w płomieniu palnika. Do trzymania probówki służy specjalna drewniana "łapka", a ustawia się ją w specjalnym statywie.

Rys. 5 Probówki szklane i plastikowe

5.jpg

6. Lejek ang. funnel , wyłożony sączkiem z bibuły służy do oddzielania strąconych osadów od cieczy. Ścięta ukośnie rurka ułatwia spływanie cieczy. Lejki moga mieć rurki krótkie lub długie.

Rys. 6 Filtracyjne lejki cylindryczne o poj. 50 ml.

{28fe915c-3902-4ae4-927e-b0ee01654565}.jpg

7. Palnik laboraoryjny ang. burner zasilany gazem z sieci - świetlnym lub ziemnym. Istnieją też palniki na tzw. gaz płynny z butli. Regulując dopływ powietrza można otrzymać płomień świecący i kopcący, albo płomień nieświecący z charakterystycznym stożkiem. Wyróżnia się więc w nim dwie strefy: redukującą i utleniającą. Na różnych wysokościach płomień ma bardzo różną temperaturę (zimny u nasady stożka, bardzo gorący tuż nad stożkiem). Jest to bardzo przydatne gdyż w palnik w laboratorium służy nie tylko do ogrzewania, ale także do przeprowadzania analizy "w płomieniu".

Rys. 7 Palnik Bunsena; mały palnik Teclu - widok od góry

7 pop.jpg

8. Zlewka ang. beaker jest to naczynie szklane, przeważnie z dziobkiem, w którym chemik rozpuszcza, strąca, podgrzewa różne substancje, do którego przesącza i przelewa ciecze. Zlewki różnią się: pojemnością, materiałem, z którego są wykonane i wytrzymałością mechaniczną.

Rys. 8 Zlewki

Diy-Skin-Care-Glass-Beaker-Beaker-1465437.jpg


Inne/ Others: Poczta imion; Proszę o szklankę wody!

źródła/ sources:

Rysunek: Praca własna/ Own work
Rys. 1 by:Attfield, John ; by:nn ; by: GOKLuLe
Rys. 2 by:TarnPraewan;
Rys. 3 by:Aleksander Sobolewski ; by:Lucasbosch
Rys. 4 by:Amy;
Rys. 5 by:Milesl ; by:Dionysios Theofilopoulos ; by: ;
Rys. 6 by:Lilly_M;
Rys. 7 Największy fan palników
Rys. 8 Maxpixel;

Zaczerpnięte z: 500 zagadek chemicznych Marta Jurowska-Wernerowa; wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 1980

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

@conven, I gave you an upvote on your post!

If you are interested in claiming free Byteballs ($10+), just for having a Steem account, please visit this post for instructions: https://steemit.com/steem/@berniesanders/do-you-want-some-free-byteballs

Congratulations @conven! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - The results, the winners and the prizes

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!