Po co te nerwy?

in #polish2 years ago

Wstałem dziś trochę zbyt późno. Od niedawna mieszkam w innej części miasta. Bardziej ruchliwej. I niestety, budynek bez garażu. W nocy był niezły mróz, więc z rana mam zafundowane skrobanie szyby. Do tego późniejsza pora to również korki. Jeszcze jakiś czas temu bym się tym podirytował. Dziś jednak, po tym jak 2018, można powiedzieć, że mnie uodpornił stwierdzam, iż takie kwestie nie są żadnymi powodami do zmartwień. Nie wiem, może z wiekiem jakoś inaczej mózg pracuje. Mimo wszystko, udaje się wszystko przeramować. Wszak, mróz i skrobanie samochodu to dodatkowa okazja do rozbudzenia i lekkiego ruchu z rana. Plus! A korki? Nie dość, że mogę dłużej posłuchać ukochane podcasty to jeszcze mam dodatkową motywację, by wrócić do swojego wcześniejszego wstawania.

Co najciekawsze, akurat dziś gdy już zaliczyłem skrobanie szyb i w końcu zaliczyłem wspomniane korki to miałem okazję posłuchać podcastu Lepiej Teraz.
Odcinek 131. I tak autor w pierwszej części opowiada właśnie sporo o zmartwieniach i wydarzeniach, które tak naprawdę nie powinny mieć na nas wpływ. Jak opóźnienia pociągów czy choćby poranne korki. Na pewne rzeczy nie mamy wpływu i tyle. Swoją drogą, zapowiada się dobry odcinek. Chyba go nawet sobie zapiszę i będę na zmianę słuchał z audiobookiem "Jak przestać się martwić i zacząć żyć" w chwilach gdy znów mi się zdarzy niepotrzebnie czymś zamartwiać.

Udanego tygodnia wszystkim życzę!

Sort:  

Congratulations @askomputer! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got a First Reply

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemWhales has officially moved to SteemitBoard Ranking
SteemitBoard - Witness Update

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.62
TRX 0.10
JST 0.100
BTC 49130.39
ETH 2235.72
BNB 496.08
SBD 5.39