Atak hakerski na Binance

in #polish2 years ago

Cześć
Z tej strony Arek. Zazwyczaj znajdziesz mnie na kanale Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCujdll6QIfS6Y96WDYFi3PA

Tutaj wrzucam swoje szybkie przemyślenia na temat konkretnych zagadnień. Dziś omówimy na chłodno atak na giełdę Binance.

Atak na Binance


W minionych dniach została zaatakowana giełda Binance. To co do tej pory wiemy o ataku:
👍 wykradziono 41 milionów $
👍 był to szósty co do wielkości atak na giełdy kryptowalut
👍 wszystko w ramach tej transakcji https://www.blockchain.com/btc/tx/e8b406091959700dbffcff30a60b190133721e5c39e89bb5fe23c5a554ab05ea

👍 Mimo, iż media mocno nagłośniły sprawę to jednak warto zwrócić uwagę, iż Binance jest w stanie odrobić stratę w niecałe 2 miesiące.
👍 Ponadto, dla użytkowników giełdy nie oznacza to żadnej straty. Kradzież kryptowalut zostanie pokryta z funduszu ubezpieczeniowego.

Krąży teoria, iż atak był celowy. Osobiście, ciężko mi uwierzyć, że akcja miałaby zostać przeprowadzona w celu marketingowym. Ten atak to w dalszym ciągu spora strata wizerunkowa dla Binance. Szczególnie, że Changpeng Zhao, czyli CEO Binance od wielu miesięcy pracuje zwiększeniem zaufania do swojej giełdy twierdząc, iż w przyszłości przechowywanie u nich swoich kryptowalut będzie bezpieczniejsze niż na własnym portfelu.

Cóż, przekonywać może dalej. Jednak po takim wydarzeniu jak ostatni atak, będzie mieć jeszcze trudniejsze zadanie. Jak zawsze przypominam, iż zdecydowanie lepiej przechować środki na swoim sprzęcie.Poniżej znajdziesz link do mojego poradnika dotyczących bezpieczeństwa giełd kryptowalut. Warto o to zadbać. Zachęcam do lektury.

http://blog.askomputer.pl/gielda-kryptowalut-poradnik-bezpieczenstwo/

Co myślicie o ataku? Faktyczne działania hackerów czy oszustwo mające na celu uzyskanie funduszy od ubezpieczyciela?

Sort:  

Congratulations @askomputer! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made your First Vote

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard - Witness Update
SteemitBoard to support the german speaking community meetups
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

twierdząc, iż w przyszłości przechowywanie u nich swoich kryptowalut będzie bezpieczniejsze niż na własnym portfelu.

Nigdy nie wierzcie w marketingowe papki

Coin Marketplace

STEEM 1.00
TRX 0.13
JST 0.140
BTC 55031.77
ETH 2119.88
BNB 453.01
SBD 7.90