You are viewing a single comment's thread from:

RE: Polskie Listy Kuratorskie (PLK) - kuratorstwo kolejnego stopnia?

in #polish5 years ago

Myślę, że wszystkie potrawy, niezależnie od tego czy mięsne czy roślinne, powinny być w #pl-kuchnia. Jeśli będziemy się dalej rozdrabniać to powstaną pl-sałatki, pl-surówki, pl-inszechwasty. A fasolka po bretońsku gdzie? I mięso i warzywa.... Moim zdaniem nie rozdrabniajmy niepotrzebnie.

Sort:  

Tak, oczywiście masz rację :)
Nie chodziło mi o wyłączenie dań wegetariańskich z #pl-kuchnia, miałam na myśli że mogłyby być również pod tagiem roślinnym ewentualnie.
Absolutnie nie powinniśmy rozdrabniać, chodzi przecież o to, żeby taki działały, czyli miały jak najwięcej wpisów (dobrej jakości oczywiście).

Fajnie by było pomyśleć nad rozgałęzieniem #pl-kuchnia na mniejsze twory, przy czym kuchnię zostawić jako główną gałąź. Jest już osoba pisząca o chlebach (#pl-chleb), może dać też coś do deserów albo do ciast/ciastek? Na zasadzie #pl-desery i #pl-ciasto. Alternatywą może być np. #pl-pieczenie. Znacie lepiej ten tag, może macie inne propozycje?

#pl-chleb jak najbardziej (są wpisy od 3 osób jak dotąd), poza tym desery (słodycze) osobno i coś z napojami i trunkami trzeba pomyśleć. Póki co wpisów na #pl-kuchnia nie jest bardzo dużo, więc tyle chyba wystarczy na ten moment żeby za bardzo nie rozdrabniać.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 27247.24
ETH 1908.50
USDT 1.00
SBD 2.25