Uyku üzerine...steemCreated with Sketch.

in #poetry7 months ago


Gecenin karanlığında bir serüven,
Gözler kapanır, ruh uykuya dalar yeniden.
Rüya perdesi aralanır, düşler başlar,
Bir masal gibi akar, zaman yavaşlar.

Yavaşça süzülür gökyüzünden ay ışığı,
Uykuya dalmış dünya, sessizlik içinde uyur.
Yorgun bir günün ardından huzur bulur insan,
Rüyalar aracılığıyla, başlar bir başka ahenkli dans.

Yumuşacık yatağa bırakılır beden,
Zihin uykunun kollarına teslim olur sevinçle.
Gözlerin ardında gizli dünyalar belirir,
Uykunun büyülü dokunuşuyla sarılır her şey.

Düşlerde kaybolur, zamanın sınırları kalkar,
Uykuda bir özgürlük, dünya dertlerinden uzak.
Gecenin sessizliğinde, huzurlu bir melodi,
Uykuya dalmak, ruhu dinlendirir her gece.

Uykunun sihirli dokunuşuyla yeniden doğar insan,
Gözler açıldığında, bir güne daha başlar.
Uykunun kollarında geçen her an,
Bir hediye gibidir, yaşamın kıymetli bir parçasıdır.

Sevgilerimle.

Sort:  

Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.

Congratulations, your post is upvoted by CCS curation trail from CCS - A community by witness @visionaer3003.

png_20230714_223610_0000.png

"Home is where your heart is !❤️."

Join CCS Curation Trail Invitation to All The Users in Our CCS Community.


cyxkEVqiiLy2ofdgrJNxeZC3WCHPBwR7MjUDzY4kBNr81LgoDfTovZFjKgw6zMQtAnAPjGMC8RWTcjJfJscBJfnwR4Gi8DzYa91VcGQiVQ6nybhCecG6tn97bGn4jfYjj26.png
Vote for @visionaer3003 as witness.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.027
BTC 64278.56
ETH 3504.01
USDT 1.00
SBD 2.54