Sort:  

Dziękuję bardzo Ewo! Ja też jadam biały ryż czasami, bo najszybciej się gotuje i w niektórych potrawach lepiej mi się sprawdza, ale ważna jest jednak świadomość, że te pełnoziarniste będą jednak zdrowsze i przemycać je gdzie się da :)

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.022
BTC 18043.56
ETH 552.26
SBD 1.16