You are viewing a single comment's thread from:

RE: 5 pozornie zdrowych produktów, które wcale aż tak zdrowe nie są

in #pl-zdrowie2 years ago

Dziękuję bardzo Ewo! Ja też jadam biały ryż czasami, bo najszybciej się gotuje i w niektórych potrawach lepiej mi się sprawdza, ale ważna jest jednak świadomość, że te pełnoziarniste będą jednak zdrowsze i przemycać je gdzie się da :)

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.04
JST 0.027
TRX 0.04
STEEM 0.21
JST 0.027
SBD 1.30