Sort:  

Dziękuję bardzo Ewo! Ja też jadam biały ryż czasami, bo najszybciej się gotuje i w niektórych potrawach lepiej mi się sprawdza, ale ważna jest jednak świadomość, że te pełnoziarniste będą jednak zdrowsze i przemycać je gdzie się da :)

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.024
BTC 13549.22
ETH 391.50
USDT 1.00
SBD 0.97