Analiza walk #1

Hola Steemmonsterzy!

W poprzednim poście pokazaliśmy Wam screen z walki, która miała miejsce w turnieju ligi srebrnej. Dziś zapraszamy na jej rozegranie.Zaczynamy jak zwykle od przyjemności. Poprosiliśmy Was o podanie Waszego teamu, który zostałby przez Was wystawiony do walki z takim przeciwnikiem:

W zabawie udział wzięło 5 osób. Każdy z Was podał inne rozwiązanie. Niektóre z nich bez problemów poradziłyby sobie z przedstawioną drużyną, inne niestety przegrałyby walkę. Niemniej dziękujemy wszystkim za udział, a nagrodę kartę Sacred Unicorn otrzymuje @roboton.Przejdźmy zatem do meritum.

Jak widać na powyższym screenie do stworzenia swojej drużyny mogliśmy wybrać dowolny splinter. Z racji tego, że reguły walki to Weak Magic (atak magiczny trafia najpierw w tarczę przeciwnika) postawiliśmy na talię życia (kolor biały) oraz summonera Tyrus Paladium (lvl4, 3 many), który dodaje potworom z drużyny jeden punkt zbroi. Następnie w naszej drużynie znaleźliby się:

  • Silvershield Paladin (lvl4, 5 many), który pełniłby funkcję tanka. Posiada umiejętność shield, dzięki której otrzymuje mniejsze obrażenia od przeciwnika atakującego wręcz oraz na odległość. W związku z tym w podanym przykładzie Crustacean King oraz Pirate Archer bedą zadawać naszemu tankowi obrażenia równe 0.
  • Divine Healer (lvl5, 3 many) pełniłby funkcję lekarza. Dzięki umiejętności tank heal uzdrawiałby Paladina, aby dłużej mógł chronić nasz zespół.
  • Peacebringer (lvl4, 4 many) razem z Air Elementalem stanowiliby trzon mocnego ataku na odległość.
  • Defender of Truth (lvl3, 4 many) dzięki umiejętności protect ochraniałby dodatkową zbroją nasze pozostałe karty. Dodatkowo wzmocniłby nasz atak.
  • Air Elemental (lvl3, 5 many) dzięki swojej szybkości atakowałby jako pierwszy w każdej rundzie.

Z takim ustawiem wygralibyśmy walkę z prezentowanym przeciwnikiem. Ostatnie karty przeciwnika zostałyby pokonane w piątej rundzie.


A teraz zobaczmy jak faktycznie wyglądała walka z której pochodził screen.

Walka rozegrana była w turnieju ligi silver organizowanym przez @steemmonsters. Naprzeciw siebie stanęli dwaj dobrzy gracze cranium oraz munkiioh. Jeden postawił na wodę oraz magię, drugi na walkę wręcz oraz atak tak zwany double sneak. Kto wygrał? Możecie zobaczyć sami - bitwa.


Życzymy udanych walk i do następnego!


Pierwotnie opublikowano na Blog o grze STEEM MONSTERS. Blog na Steem napędzany przez DBLOG.

Sort:  

Congratulations @potworkowestudio! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 10 posts. Your next target is to reach 20 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

3 years on Steem - The distribution of commemorative badges has begun!
Happy Birthday! The Steem blockchain is running for 3 years.
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congratulations @potworkowestudio! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.02
JST 0.037
BTC 10298.20
ETH 324.69
USDT 1.00
SBD 0.95