Konkurs Kreatywny #20 – Głosowanie

Cześć!

W niedzielę o północy zakończył się etap zgłaszania prac do 20 Konkursu Kreatywnego. I co teraz?

Głosowanie!

Uczestnicy (w kolejności ukazywania się postów konkursowych):

@ewi5000 - Mata węchowa dla psa
https://steemit.com/konkurs/@ewi5000/konkurs-pl-rekodzielo

@grecki-bazar-ewy - Drugie życie pudełek na papierowe chusteczki
https://steemit.com/engrave/@grecki-bazar-ewy/drugie-zycie-pudelek-na-papierowe-chusteczki---konkurs-pl-rekodzielo

@holdyourdream - Pudełko na wszystko
https://steemit.com/polish/@holdyourdream/pudelko-na-wszystko-konkurs-pl-rekodzielo

@julietlucy & Bliźniaczki plus Leon w roli testera - Szarpaki dla czworonożnych DIY
https://steemit.com/polish/@julietlucy/szarpaki-dla-czworonoznych-diy-konkurs-pl-rekodzielo

Mam nadzieję, że nikogo nie pominęłam... w razie czego róbcie hałas pod postem!

ZASADY GŁOSOWANIA

Na Wasze głosy czekam do 24.11.2019 r. (niedziela), do godziny 24.00.

Głosujemy na trzy wybrane prace podając nick uczestnika i punkty:

miejsce I - nick - 3 pkt
miejsce II - nick - 2 pkt
miejsce III - nick - 1 pkt

Pamiętajcie, że każdy uczestnik konkursu, który odda głosy (nie można głosować na siebie) otrzyma dodatkowe 3 pkt.

Do trzech dni po zamknięciu głosowania opublikuję wyniki i rozdam nagrody.

NAGRODY

Dla zwycięzców konkursu przewidziana jest nagroda gwarantowana w wysokości 10 STEEM plus ewentualne wpłaty od sponsorów, do podziału według poniższych zasad:

I miejsce - 50% nagrody,
II miejsce - 30% nagrody,
III miejsce - 20% nagrody.

W przypadku wyniku ex aequo pula środków przypadająca na dane miejsce zostanie podzielona pomiędzy równorzędnych laureatów.

Jeżeli w konkursie wezmą udział mniej niż 3 osoby, lub wyniki będą w inny sposób niestandardowe, indywidualnie podejmę decyzję co do podziału puli nagród.

Doceńcie starania naszych uczestników i weźcie udział w głosowaniu! Macie czas do 24.11. (niedziela), do godziny 24.00

@wadera

Informacja dla potencjalnych sponsorów - transfery z odpowiednią adnotacją prosimy dokonywać na konto @pl-rekodzielo.

Sort:  

miejsce I - @julietlucy & Bliźniaczki - 3 pkt
miejsce II - @holdyourdream - 2 pkt
miejsce III - @grecki-bazar-ewy - 1 pkt

miejsce I - @grecki-bazar-ewy - 3 pkt
miejsce II - @julietlucy - 2 pkt
miejsce III - @holdyourdream - 1 pkt

1 miejsce - 3 pkt - @julietlucy + Bliźniaczki i Leon
2 miejsce - 2 pkt - @holdyourdream
3 miejsce - 1 pkt - .......... (w poście ewi5000 nadal nie widzę opisu wykonania maty węchowej więc nie wiem czy powinnam dać głos)

miejsce I - @holdyourdream - 3 pkt
miejsce II - @grecki-bazar-ewy - 2 pkt
miejsce III - tutaj mam ten sam dylemat co Ewa... być może do czasu zamknięcia głosowania coś się zmieni i edytuje swój komentarz do głosowania.

Congratulations @pl-rekodzielo! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 1000 upvotes. Your next target is to reach 1250 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

miejsce I - @julietlucy 3 pkt,
miejsce II - @grecki-bazar-ewy 2 pkt,
miejsce III - @holdyoudream 1 pkt.

Posted using Partiko Android

miejsce I - @grecki-bazar-ewy - 3 pkt
miejsce II - @holdyourdream - 2 pkt
miejsce III - @julietlucy - 1 pkt

Coin Marketplace

STEEM 0.31
TRX 0.11
JST 0.030
BTC 67701.44
ETH 3730.48
USDT 1.00
SBD 3.69