You are viewing a single comment's thread from:

RE: ZAMIENIĆ BIAŁE NA BIAŁE. CZYLI ODWIEDZAMY WYBRZEŻE ANDALUZJI

in #pl-podroze2 years ago

Gratulacje! Twojej wysokiej jakości treść podróżnicza została wybrana przez @saunter, kuratora @pl-travelfeed, do otrzymania 100% upvote, resteem oraz podbicia całym trailem @travelfeed! Twój post jest naprawdę wyjątkowy! Artykuł ma szansę na wyróżnienie w cotygodniowym podsumowaniu @pl-travelfeed. Dziękujemy za to, że jesteś częścią społeczności TravelFeed!

komentarz.png

Dowiedz się więcej o TravelFeed klikając na baner powyżej i dołącz do naszej społeczności na Discord.

Sort:  

dziękuję ślicznie!

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.044
BTC 10929.22
ETH 383.46
USDT 1.00
SBD 0.98