FOODTRIP SA HUNASAN

in pilipinas •  9 months ago 

image

Maayong adlaw mga idol, kanina lang didto mi sa hunasan kuyog sa akong barkada kay hunasan napod. Ug nag balon mi ug bahaw daan kay nag plano nami nga manguha ug sawaki.
image
Ug tayming jud kaayo kay ang mga sawaki kanina kay dagko ug mga unod, bwenas jud kaayo mi ug nag kulang jud ang mga bahaw nga among gi dala.
image
Kay lami man jud ang kaon jud ang kaon kung didto jud sa dagat mag kaon kay di jud ma usab ang lami sa sawaki ug presko pa sad kini kaayo.

inyong amigo: @deemmosqueda

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @deemmosqueda! You have received a personal award!

1 Year on Steemit
Click on the badge to view your Board of Honor.

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest3 and SteemitBoard - Meet the Steemians Contest

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!