EN/PL Red tulip / Czerwony tulipan

in photography •  last year 

Here it is my photo of tulip. I took it in my grandma garden. I hope you enjoy it. Let me know in comments what you wanna see in Warsaw and I try to take some photos and write something about it.

Ostatnio strzeliłem zdjęcie tulipana w ogrodzie babci. Myśle że Wam się spodoba. Jeśli ktoś z Was ma jakieś życzenie (bo jest np. za granicą i ma sentyment) to teraz bede w Warszawie i mogę zrobić kilka zdjęć i napisać pare słów o jakimś wydarzeniu bądź o jakimś budynku. piszcie w komentarzach.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @platfinni! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

3 years on Steem - The distribution of commemorative badges has begun!
Happy Birthday! The Steem blockchain is running for 3 years.
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!