Şarkımız

in photography •  last year 

Şarkımız
Kırılırda birgün bütün dişliler,
Döner şanlı şanlı çarkımız bizim.

Gökten bir el yaşlı gözleri siler.
Şenlenir evimiz barkımız bizim.
Yokuşlar kaybolur çıkarız düze.
Kavuşuruz sonu gelmez gündüze.
Sapan taşlarının yanında füze,
Başka alemlerle farkımız bizim.
Kurtulur dikl,tarih,ahlak ve iman.
Görürleri nasılmış neymiş kahraman.
Yer ve gök su vermem dediği zaman,
Her tarlayı sular arkımız bizim.
Gideriz nur yolu izde gideriz.
Taş bağırda, sular dizde, gideriz.
Bir gün akşam olur, bizde gideriz.
Kalır dudaklarda şarkımız bizim.
gazzeden-70-yillik-d-f762827d2358681ae549.png
Necip Fazıl Kısakürek

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Üstadın en sevdiğim şiirlerinden görselle birlikte harika bir bütün olmuş yüreğine sağlık...

İlkokulda ezberleyipte aklımda kalan ender şiirlerden biri , teşekkür ederim

Congratulations @jeday8234! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Are you a DrugWars early adopter? Benvenuto in famiglia!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!