Ne yapıyorsunuz? :)

in #photography6 years ago

98f77fd7-f3cf-4176-8aa2-78a6cca6406e.jpeg


merhaba arkadaşlar. eylüle kadar internetim yok malesef arada bir girebiliyorum şuan bodrumdayım. nasılsınız neler yapıyorsunuz?


Steepshot_footer2.PNG Steepshot IPFS IOS Android Web
Sort:  

Hocam bıraktığın gibi aynen devam. Ama buralar şu sıra çok sessiz sakin, emekli kasabasına döndü 😂

😄😄güldürdün beni çok yaşa emi 😄

Güldürmeyi seviyorum, ama gerçekten öyle sayılı kişi var steemitte yazan :)

Bende severim gülmek kadar guldurmeyi ama dediğin gibi herkesin mizah anlayışı olmayınca yada olup olmadığını nasıl algilayacagini kestiremeyince kendini tutmak zorunda kalıyorsun ister istemez ve olan ilhamın da kaçıyor hatta... 😊 yani demem o ki devam et güldürmeye... ama en çok beni 😊😉

@baycan iç sesime tercüman oldu tam bir emekli ruhaniyeti içerisine girdik şu sıralar umarım çabuk geçer 😕size de iyi tatiller @batuhoca 😊

Hangi eylüldü bu? 2018 geçti de :))

Congratulations @batuhoca! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 3000 upvotes. Your next target is to reach 4000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard Ranking update - Resteem and Resteemed added

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Öğretmenler gününüz kutlu olsun hocam 💐

Congratulations @batuhoca! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Do not miss the last post from @steemitboard:

Carnival Challenge - Collect badge and win 5 STEEM
Vote for @Steemitboard as a witness and get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 66824.20
ETH 3503.41
USDT 1.00
SBD 2.62