Sort:  

pu payah taba ureung KA rayeuk bang @ayijufridar kwkwkwk

Bak padum-padum peukara, ureung rayeuk pih jeut wo keu manyak, hehehehe....

Nyan Hana bantah. Terutama bak peukara keutujoh bang kwkwkwkw

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19393.91
ETH 1318.15
USDT 1.00
SBD 2.43