Sort:  

Tak i to znacznie, wprowadzenie podziału nagród 50/50 sporo namiesza. Moim zdaniem wszystko zależny od tego jak kto swoim głosem dysponuje, więc o opłacalności dowiemy się po HF21 w praktyce.

Od siebie osobiście napisze, że ten UP ma sporo plusów :)

@michalx2008x

Dałem delegację, zobaczymy co z tego wyjdzie

Dziękuję. Dodałem cię do listy bota.

@michalx2008x

Coin Marketplace

STEEM 0.67
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57561.05
ETH 4663.25
BNB 623.35
SBD 7.28