[ JOIN US ] 📊 New benefits for delegates / [ Dłącz do nas] 📊 Nowe korzyści dla delegatów

in #palnet2 years ago (edited)


3jpR3paJ37V8JxyWvtbhvcm5k3roJwHBR4WTALx7XaoRovRBR4pVp53ntDpLbN2BJz7QrS749JYqfH6VcPt8sHr5KBPRaBU8CdBhYhKeZonL4n6whygfsWiyUtmGCVSkm8bxr.pngGB.png

Operational rules for @sp-group[English]Support to delegators will be provided by this account (in the form of votes) as follows:


Before:

Delegation 6-30 SP = 1 vote of 5% VP/24H
Delegation 31-100 SP = 1 vote of 15% VP/24H
Delegation 101-300 SP = 1 vote of 35% VP/24H
Delegation 301-500 SP = 1 vote of 55% VP/24H
Delegation > 501 and more SP = 1 vote of 70% VP/24H

Now:

Delegation 6-30 SP = 1 vote of 5% VP/24H
Delegation 31-100 SP = 1 vote of 16% VP/24H 📈 +1%
Delegation 101-300 SP = 1 vote of 37% VP/24H 📈 +2%
Delegation 301-500 SP = 1 vote of 59% VP/24H 📈 +4%
Delegation > 501 and more SP = 1 vote of 78% VP/24H 📈 +8%


The update will be introduced on 26.08.2019

Those figures are subject to change depending on actual voting power consumption. Current VP and other stats may be viewed in real time here: https://steemworld.org/@sp-group

Voting from this account will be automated but we will verify the quality of voted content from time to time we reserve the right to expel from the group those who post low quality/spam/illegal content or commit plagiarism.

Do you want to get to know us better? Talk with us? Or maybe you want to join us? We invite you to our chat: https://discord.gg/rcvWrAD

PL.png

Zasady działania @sp-group[Polish]Wysokość wsparcia dla konkretnego delegata, zależna jest od ilości delegowanego przez niego SP (STEEM POWER), i jest rozdzielana według poniższych przedziałów:


Stare przedziały:

Delegation 6-30 SP = 1 vote of 5% VP/24H
Delegation 31-100 SP = 1 vote of 15% VP/24H
Delegation 101-300 SP = 1 vote of 35% VP/24H
Delegation 301-500 SP = 1 vote of 55% VP/24H
Delegation > 501 and more SP = 1 vote of 70% VP/24H

Nowe przedziały:

Delegation 6-30 SP = 1 vote of 5% VP/24H
Delegation 31-100 SP = 1 vote of 16% VP/24H 📈 +1%
Delegation 101-300 SP = 1 vote of 37% VP/24H 📈 +2%
Delegation 301-500 SP = 1 vote of 59% VP/24H 📈 +4%
Delegation > 501 and more SP = 1 vote of 78% VP/24H 📈 +8%


Aktualizacja zostanie wprowadzona 26.08.2019

Prezentowane powyżej przedziały są w fazie beta i mogą ulec zmianie w zależności od zużywanego VP. Szczegóły dotyczące wartości głosów procentowych (w czacie rzeczywistym): https://steemworld.org/@sp-group

Głosy są przyznawane automatycznie, lecz SP-GROUP zastrzega sobie prawo do cyklicznej weryfikacji uczciwości delegatów. SPAM, plagiaty oraz wszelkiego rodzaju nadużycia, skutkować będą usunięciem z grupy.

Chcesz nas bliżej poznać? Porozmawiać? A może chcesz do nas dołączyć? Zapraszamy na nasz czat: https://discord.gg/rcvWrADAdvertisement:

small_2028654704.jpg
Bay & Sell GAMES

Sort:  

You have received 5x upvotes from the members of @steemexplorers from your free link submission in our discord server. Steemexplorers is an initiative bringing information on various Steemit services and communities in a central discord to save you time and help you grow. It's free, it's easy, and it's here to help you in so many ways. Come by our discord to learn more! Link to Discord: https://discord.gg/6QrMCFq. Our team also offers an additional upvoting service called @givememonsters where you can presently trade in 1 to 10 DEC from the Steem Monsters game for up to $0.03 upvotes on ANY steemit posts. The vote purchasing value here is some of the best returns on your investments that you can find anywhere so come by and visit this service today!

A czy HF21 jakoś wpływa na opłacalność delegowania SP?

Tak i to znacznie, wprowadzenie podziału nagród 50/50 sporo namiesza. Moim zdaniem wszystko zależny od tego jak kto swoim głosem dysponuje, więc o opłacalności dowiemy się po HF21 w praktyce.

Od siebie osobiście napisze, że ten UP ma sporo plusów :)

@michalx2008x

Dałem delegację, zobaczymy co z tego wyjdzie

Dziękuję. Dodałem cię do listy bota.

@michalx2008x

Can someone please explain how to delegate to this group?

Hi @zelenicic! I`m here to help :) If you want to delegate, please make a comment (for example replay to this one) like this:
I want to delegate X sp to @user
Where X is the amount of SP and @user is the steem user you want to delegate to. For example:
I want to delegate 100 sp to @sp-group
@tipU will answer with a delegation link. Hope this helps!:)

I want to delegate 50 sp to @sp-group

Hi @zelenicic! Special squad of highly trained hamsters prepared this delegation link for you:
steemconnect 50.0 SP delegation to @sp-group.

Thank you for your help in delegating.

@julietlucy

Tkank you for your delegation @zelenicic . Tomorrow you will be added to the bot.

@julietlucy

Thank you. I added you to the bot list.

@michalx2008x

You got voted by @curationkiwi thanks to michalx2008x! This bot is managed by KiwiJuce3 and run by Rishi556, you can check both of them out there. To receive upvotes on your own posts, you need to join the Kiwi Co. Discord and go to the room named #CurationKiwi. Submit your post there using the command "!upvote (post link)" to receive upvotes on your post. CurationKiwi is currently supported by donations from users like you, so feel free to leave an upvote on our posts or comments to support us!
We have also recently added a new whitelist feature for those who would like to support CurationKiwi even more! If you would like to receive upvotes more than 2x greater than the normal upvote, all you need to do is delegate 50 SP to @CurationKiwi using this link.

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @curationkiwi.