Welcome to the Garage Sale Issue 6 - Velkommen til garasjesalget utgave 6

in #norway4 years ago (edited)

I have the flu so the page is the same, but the fun continues - Jeg er syk så siden er den samme, men moroa fortsetter.

Here at the garage sales* everybody are welcome to sell something, make an auction, buy and bid.

Recipe for selling something:

 • Write your own post where you as detailed as you wish presents what you sell and at what price.
 • Write a reply on this page where you briefly tell what you are selling, at what price and if there are any benefits for the buyer - CashBack, SBD from Upvoting in return etc.
 • Then paste a link to your own post.
 • Now you can paste a link from your post to your product here, where you make the money.

Now you have the chance that your product will be sold and you are friendly to the ecosystem. If your product is not sold the first time you try, you still have this benefits:

 • Steemians usually Upvote each other in here. What did you say? I earn money for trying to sell my stuff? Yes, you do.
 • Try to understand the CashBack. I heard that it have happened that Steemians have got more in CashBack than the price of the product when they bought it? Yes, that have happened! Nobody can promise that due to the nature of STEEM and SBD, but as you now understand the CashBack is usually BIG.

 • We have a lot of fun in here and sometimes we have games so you can win. Is there any games now? Yes, if you can guesstimate how many Upvotes this post will get (you can only guess once when you bid) you will get some really big Upvotes (many $).

Norwegian version:

Her på garasjesalgs* sidene er alle velkomne til å selge noe, lage en auksjon, kjøpe ting og by på auksjonene.


Oppskrift for å selge noe:

 • Skriv din egen post hvor du så detaljert som du ønsker presenterer hva du selger og til hvilken pris.
 • Skriv en Reply på denne siden hvor du kortfattelig forteller hva du selger, til hvilken pris og hvilke fordeler du gir til kjøperen - CashBack, SBD fra Upvoting av din kommentar osv.
 • Så limer du inn linken herfra i din egen post.
 • Nå kan du lime inn en link i posten din hit (hvor det lønnsomme salget skjer).

Nå har du mulighet for at produktet ditt blir solgt og du er vennlig mot økosystemet. Hvis produktet ditt ikke blir solgt første gangen, har du forsatt disse fordelene:

 • Steemere Upvoter vanligvis hverandre her inne. Hva sa du? Tjener jeg penger på å prøve å selge tingene mine her? Ja, det gjør du.
 • Forsøk å forstå CashBack systemet vi kjører. Jeg har hørt det har hendt at Steemere har fått mer CashBack enn de betalte for produktet når de kjøpte det? Ja, det har hendt. Ingen kan love at det skjer på grunn av STEEM og SBD sin natur, men som du da forstår så er CashBack'en vanligvis betydelig.

 • Vi har ganske mye moro her på sidene og noen ganger har vi konkurranser så du kan vinne. Er det noen spill på gang nå? Ja, hvis du kan tippe antallet Upvotes denne posten vil få (du kan bare tippe en gang sammen med at du byr på en vare) får du noen store Upvoter (mange $).

LET THE FUN BEGIN!


Our auction 15 is closed - Vår auksjon 15 er Stengt

More auctions, products for sale are open - Flere auksjoner og produkter for salg er åpent*Garage sale - n.

 1. A sale of used household belongings, typically held outdoors
  or in a garage at the home of the seller.
 2. Garage sale exist as a new *phenomena on steemit.com

*Phenomena - n. pl.

 1. An occurrence, circumstance, or fact that is perceptible by the senses.
 2. pl. phe•nom•e•nons
  A remarkable or outstanding wonder.
 3. Physics: An observable event.
Sort:  

Today you can bid on 20 Steem, you can bid with what you want, either an item, bank transfer, Sbd or other values as you choose:-)

Have fun and bid what you want.
Don't forget our famous cash back.
cashback.png

To see the post click here)

Here is a video clip from youtube about making money.

Best regards @EveryDayCoach

I am very sorry @rupok but I really need this 20 STEEM too!

so my new offer is 34 SBD.

boredom-1977519_640.png

Kindest regards
@hasmez

You are the winner of auction this auction @Hasmez

Just send 34 SBD to @everydaycoach.

The Upvote Cannon Boat will now summon people to come and give you CachBack.

Have a great day and enjoy the CashBack
Best regards @EveryDayCoach

Congratulations dear brother i'm so happy for you
914386120.jpg

Yippee!! I am very happy I won this auction especially now that steem is above 4 USD!

professions-2071309_640.jpg

Thankyou very much @babsboard and @everydaycoach for this auction. I have just transferred 34 SBD to you.

Best regards
@hasmez

Hello @EveryDayCoach

What a nice opportunity. Of course we want Steem.
For en nydelig mulighet. Selvfølgelig vil vi ha Steem.

My bid is 19 SBD - Mitt bud er 19 SBD

Best regards from @Barbro

Hi @barbro !
Me too that surprised me !!
it's a good opportunity from @everydaycoach, I like having the 20 steem but I see that the proposals reached 29 SBD so I arrived a little late :)Best Regards @redouanemez

Sorry @Hasmez, I want these 20 Steem that's why i bid 12 SBD (1 SBD = 3 USD).

thMMYFMKYO.jpg

Hi @everydaycoach,

I want these 20 steem to increase my steem power.

So my offer is 25 USD via paypal.

paypal-3258002_640.jpg

Best regards
@hasmez

Hi @EveryDayCoach,

I desperately need those 20 @Steem to increase my @Steempower, so i bid 10 SBD.

auction-bidding-concept-hand-holding-260nw-613264382.jpg

Sorry everyone, those 20 Steem is mine.

So, My New Offer For These 20 Steem is 29 SBD.

all-mine.jpg

Hi @everydaycoach,

I bid 32 SBD for the 20 STEEM.

hammer-611582_640.jpg

Best regards
@hasmez

I really need those 20steem.So i raise my bid.My new bid is 27SBD.images3.jpg

Hi Mr @everydaycoach
I will start my bid at.
I loved your video link about making money. Thanks for sharing this with us:-)

أنا أعرض

22 SBD

hello @everydaycoach
my offer is 30 SBD.30عرضي هو ,mon offre est 30,Mitt tilbud er 30
who says better.

I need those 20steem to improve my sp.So my new bid is 28SBD.Silent-Auction.3080.gif

I want these 20 Steem that's why i raise my bid to 26 SBD.

thMMYFMKYO.jpg

I must need those 20steem.So my new bid is 27.5 SBD.online-auction-website-development-india.gif

Hi @EveryDayCoach,
Another @Steem Auction.

My offer for these 20 Steem is 24 SBD. Hope this time i win these Steem.

images.jpg

Hi everyone, Hope you all are doing great.

My BID is 23 @SBD for these 20 @Steem.

christies-buying-guide-register-and-bid.jpg

Hi everybody,

My new offer is always 25! But SBD This time :)

calculator-3242872_640.jpg

Best regards
@hasmez

I don't have much steem power in my account.If i get this 20 steem ,then i will convert this steem into sp.That's why i need this 20steem.My bid is 6.5 SBD.images56.jpg

I want those 20steem.So my bid is 5SBD.images3.jpg

Sorry @hasmez i really need those 20steem.I can't let it go.So i raise my bid.My new bid is 32.5SBD.images59.jpg

I am new at steemit.So i need those 20 steem.My bid is 6SBD.51.png

I need those 20 steem any how.So i raise my bid.My new bid is 30.5SBD.images234.jpg

Our auction nr 15 issue 6 now closed - Vår auksjon nr 15 utgave 6 er nå stengt

Yet another auction of our T-shirt is back due to high popularity.
We still have all sizes, lady and men's model.

Bid what you want and have fun §;-)


We love this song - Original one further down

Norwegian:
Enda en auksjon med vår T-skjorte er tilbake grunnet høy popularitet.
Vi har fortsatt alle størrelser, dame- og herremodell. By hva du ønsker og ha det skikkelig moro når du byr.

The winner get our famous

The original version from the video above:

@BabsBoard - We fix everything

Hello again @BabsBoard
And hello to you too @Redouanemez. I don´t give up the T-shirt that easily.

My new bid is 35 SBD - Mitt nye bud er 35 SBD


Best regards from @Barbro

You are the winner of our auction 15 Issue 6 @Barbro
Du er vinneren av vår auksjon 15 Utgave 6 @Barbro

Just send 35 STEEM to the Wallet of @BabsBoard. In the memo you write your name, address + Model and size. If you do not want other people to see your name etc. You just start with # in the memo field, then it is only we and you that can read it.

Bare send 35 STEEM til lommeboken (Wallet) til @BabsBoard. I Memo feltet skriver du navn, adresse + modell og størelse. Hvis du ikke vil at andre skal se hva du skriver, starter du med # i Memo feltet. Da er det bare vi og du som kan lese hva du skrev.

The Upvote Apparatus will now summon people to come and give you CachBack.
Upvote apparatet vil nå tilkalle folk for å komme å gi deg CashBack.

Regards from
@BabsBoard - We fix everything

Hello @BabsBoard

WOW, That`s nice. Thank you !!!!
I know someone who is going to be happy with a new T-shirt. We must advertise for the fine business / the lucrative hobby / our fun-filled pastime.
SBD is transferred to @babsboard account.

Åhh, så kult. Tusen takk!!!!
Nå vet jeg noen som blir glad for en fin ny T-skjorte. Vi må jo reklamere for den fine businessen / den innbringende hobbyen / det morsomme tidsfordrivet vårt.
SBD er overført til @babsboard konto.
cat6.jpg
Better luck next time to all of you other t-shirt lovers
Bedre lykke neste gang til alle dere andre t-skjorte elskere

Best regards @Barbro

Congratulations @barbro !
I am happy for your friend.Good luck to everyone for the next T-shirt.

Best Regards @redouanemez

Gratulerer med ny t-skjorte, @barbro! Det er ingen t-skjorter som er like gode som Steemit-skjorter ;)

Congratulations dear @barbro

I congratulate you for getting the famous t-shirt and I know very well how happy you are to get it because I tried that joy by getting it the previous time and I'm still waiting for it to arrive eagerly. image

Congratulations @barbro and @barbro 's friend.
I hope that the t-shirt will be a good omen for your friend in the steemit community.

Best regards.
@aminekad

congratulations @Barbro
You fight well, I salute you for your determination and the strength of your resolve.
700_FO63789571_052b0f283eb2aa148e41de7906ceda95.jpg

Congratulations to you @Barbro and congratulations to your friend for this wonderful gift you will give him, I hope to get this shirt one day either to participate in this wonderful auction or through someone as a gift, as will happen with your friend ;) .
2018-04-26-17-30-13-200.jpg
Regards @smer

#Congratulation Dear Friend.

Nice T shit Boss..........
I am waiting for you new up coming T Shirt

Best Regards @Robot221

Congratulations to @barbro for winning this auction.Winning is always special.It makes you feel good always.Wish you luck for next auction.images1.jpg

I would like to continue to defy you @barbro but unfortunately I do not have the amount in SBD enough for now, so I can tell you congratulations, but next time I will not let you win :)

Best Regards @Redouanemez

Hi @babsboard!

Hello @barbro I'm sorry for your friend but I want the T-shirt for my friend too so I bid 34 SBD

I guesstimate the post will get 40 upvotes

Best Regards @Redouanemez

Hello @babsboard

Sorry @amalmez. I need the T-shirt for my friend.

My bid is 33 SBD - Jeg byr 33 SBD

I guesstimate the post will get 37 upvotes

Jeg tipper at posten får 37 upvotes

Best regards from

Hi dear @barbro,
I really want the t-shirt, but in front of you and my brother I can not say anything, just wish you good luck.
05C7A256-B77F-4009-BEDE-99A8AB2D6608.jpeg

Hello @babsboard,

I bid for this famous t-shirt 12 SBD

83993360-auction-and-business-concept-gavel-on-the-wooden-background-.jpg

Hello everybody!
my new bid is 25 sbd
5DCD6B06-67BC-4421-8CAC-AB547D82326D.jpeg
Best regards
@amalmez

I love @Steemit & I need one of those @Steemit T-Shirt so I can represent @Steemit by wearing it.

So my Bid is 13 SBD.

thLIIVAFS0.jpg

This post will get 42 Upvotes.

Yes I want T-shirt - Ja jeg vil ha T-skjorte.

I bid 1 STEEM- Jeg byr 1 STEEM.

I am the smart guy I will win at last - Denne luringen vinner til slutt.

Hi @babsboard !

I want this t-shirt and I bid 19 SBD

Best Regards @Redouanemez

Yes I want T-shirt - Ja jeg vil ha T-skjorte.

I bid 8 STEEM- Jeg byr 8 STEEM.

I am the smart guy I will win at last - Denne luringen vinner til slutt.

I need this @Steemit t-shirt for my Spring Break Tour so i raise my Bid to 26 @SBD.

Real-Time-Bidding1.jpg

I raise my bid to 18 SBD for this @Steemit t-shirt.
thMMYFMKYO.jpg

Hello,

I see we are at 20 SBD so I'm going to bid 21 SBDRegards @Redouanemez

Hi @babsboard,

I bid 7 SBD for this T-shirt.
And I guesstimate this post will get 50 upvotes.

hammer-719068_640.jpg

Best regards
@hasmez

Hi @BabsBoard, "No sickness can keep you down with all the prayers I offer for your recovery. Rise up and be strong"

Wow, another Steemit T-shirt auction.Thank you so much for that.
This time i am going to win this T-shirt.

My bid is 15 SBD.
thMMYFMKYO.jpg

My guesstimate this post will get 40 upvotes.

My New bid for this beautiful & cool t-shirt is 22 sbd.

christies-buying-guide-register-and-bid.jpg

I really like this t-shirt.It's hot here in our country.I am attracted to this t-shirt because of the steemit logo.So my bid is 4SBD.images3.jpg
My guesstimate the upvote will be 39 at the end of the auction.

Jeg byr 10 Steem! / I bid 10 Steem

Og tipper på 55 upvotes på posten :)

I need that beautiful & cool Steem T-Shirt for my little sister.
My Bid is 16 SBD for this beautiful T-Shirt.

My guesstimate the upvotes this post will get 38.

christies-buying-guide-register-and-bid.jpg

I wanna have this t-shirt for the next summer.The steemit logo made the t-shirt even more beautiful.My bid is
5SBD.mY guesstimate is 41 upvote this auction will get.images56.jpg

Get Well Soon Friend.

303473.jpg

My Bid for this smart looking T-Shirt is 17 sbd.
My guess this post will get 49 Upvotes.

Hi my new bid is 32 sbd
This once the T-shirt is mine ;)

FC90D280-3BFE-470D-8CE9-E67D6A0278BE.jpeg
Best regards
@amalmez

Hi friends I bid 30 SBD


professions-2081837_640.jpg


Best Regards @Redouanemez

Hi @BabsBoard, Hope you are fine now.

My New Offer for this famous T-Shirt is 28 SBD.

images.jpg

Hi everybody,

My new offer is 31 SBD THANK YOU

2018-04-20-18-44-44-618.jpg

@smer

Hello, my new bid is 27 Steem Dollars

professions-2081837_640.jpg

Best Wishes @Redouanemez

Hello!
Hi again @babsboard
My bid for the T-shirt 👕 is 20 sbd
7710B405-A8E1-4E3C-8C20-DF3EC15FACDD.jpeg
Best regards
@amalmez

That's a super cool t-shirt.I need this very much.I don't have enough money to bid.My bid is 5.5 sbd.I hope i will get this.My guesstimate is about the upvote of this auction is 43.index.jpg

Hi everybody,

My offer is 11 SBD THANK YOU

2018-04-20-18-44-44-618.jpg

@smer

Hello @Babsboard,

My new offer 24 SBD.

Popular-Auction--300x149.jpg

Hopping to win this Bid that's why i raise my bid to 23 SBD.

images (1).jpg

hi @babsboard

my offer is 34,5 SBD

my guesstimate this post will get 38 Upvotes

I like the t-shirt very much.Because there is a steemit logo on it.I want to wear it for promoting steemit.With the steemit logo it looks very cool.But i don't have money to buy it.I have got only 8SBD in my account.If you can give me that t-shirt for those 8SBD.I cant even bid because it will go against the rule of this auction.My guesstimate about upvote is 46upvote this post will get.images38.jpg

Hi @babsboard, i hope you are well now.Get well soon,without you this auction is not so enjoyable.giphy3.gif

My dear Babsboard my prayer is with you.giphy1.gif

Huff da, ikke bra du har blitt syk.
Håper du ikke har fått den samme dritten som jeg hadde. Krysser fingra for at du blir frisk så snart som mulig.
God bedring!!!

influensa.jpg

Hi @babsboard

I wish you a quick recovery,
Relax well, drink a hot drink and you'll be healthy too soon.
In order to recover quickly, and as said @gyldenhorn, we will cross our fingers for you.

35823097-vintage-pop-art-fingers-crossed-sign-great-illustration-of-pop-art-comic-book-style-fingers-crossed-.jpg

Hi everybody !

I propose you to buy 1 KG of Moroccan dates fresh and delicious of good quality.

Everyone knows very well the incredible benefits of dates for our health.

The price is 50 STEEM BUT I made a 25% discount the price now is 37.5 Steeem


1.jpg


2.jpg


The related post here : https://steemit.com/life/@redouanemez/good-quality-moroccan-dates-for-saleEvery SBD generated from this comment will be transferred to the buyer.


Best Regards @redouanemezI like date.I wanna buy those.But i think the price you are asking is very high.My bid is 2SBD.ClearcutWetGrayreefshark-max-1mb.gif

I love date for its food value.So my bid is 2.5SBD.images45.png

Hello @babsboard, hello everybody,

I want to sell these traditional masterpieces of morocco.image
image
imageThe price is : 50 SBD

For more info about the items click on the following link :

https://steemit.com/garagesale/@gagago/two-moroccan-traditional-masterpieces-for-sale-299c741a642c9

Best regards @gagago

That's nice looking.I wanna buy this.My bid is 3SBD.51.png

Hi @rupok

I am sorry, this is for sale not for auction

I love this masterpieces from morocco.My bid is 3.75SBD.images45.png

Hi @russelkhan,

I am sorry, this is for sale not for auction

Hi @babsboard, and everyone!
As we all know, in the @babsboard’s garagesale if we put something to sell once and nobody buys it, it's not the end because to put it on sale for another time, a buyer can come and conclude the deal as if it's the first time.

That’s why I put these two necklaces on sale for a second time, which I brought with me from one night spent in the desert, the Moroccan Eastern Sahara called « MERZOUGA ».
for a price of 45 Steem
The famous Cashback is here

77DAC81C-D58A-4203-B608-B4D39D63CAD8.jpeg

To see some pictures that I took in « MERZOUGA », I invite you to see the main post Here
PS: it's not an auction, it's a simple sale.
A64036BE-9441-49CD-A90F-47DB3EF56D64.png
Thank you very much
Best regards
@amalmez

I like this necklace.I wanna buy this.My bid is 2SBD.ClearcutWetGrayreefshark-max-1mb.gif

Hi @rupok!
it's not an auction, it's a simple sale.
Thanks
Regards
@amalmez

Sorry i thought it is an auction.

Beautiful necklace.I need it for my wife.So my bid is 2.5SBD.51.png

Hi @russelkhan!
it's not an auction, it's a simple sale.
Thanks
Regards
@amalmez

O my God i got it wrong.Sorry @amalmez

I need this necklace.I like it.My bid is 3SBD.images36.png

Hi @sarahmcdowell!
it's not an auction, it's a simple sale.
Thanks
Regards
@amalmez

Hi everybody
my offer for the famous t-shirt is 29SBD

my guesstimate this post will get 42 Upvotes

hi @babsboard firstly good recovery

regards my offer is 28SBD

Hello everyone!

5E4666DC-F73D-4147-B266-7310F858871B.jpeg
I would like to give some advices to some users and participants in the garage sale,
it’s better to read the rules of the garage sale set by @babsboard, and read the posts well before commenting, to avoid the disorder on the garagesale.
Thank you very much.
And good luck everyone 🍀

3D4B4060-101A-44FE-8E90-89B419E3DC1B.png

Best regards
@amalmez

Thanks for your information.This will help us a lot.

Good recovery @babsboard
Climate change in the early spring is dangerous and causes many people flu.
I hope to see you in the best possible health.Best Wishes @Redouanemez

Hi @babsboard!
Wishing you a speedy recovery, take your time to rest, to recover as soon as possible.

492667EB-06F2-4ABD-B9EB-D388CFF16DC0.jpeg
Sending you warm wishes for a good health.
Best regards
@amalmez

Good evening @Babsboard, we really noticed your absence today. I hope you are well. Good recovery.

lemon-1918082_640.jpg

Best regards
@hasmez

Now that you are under house arrest, It’s time to get all the bed rest and fluids that you deserve so much!
Wishing you to get well soon!

doctor-get-well-card.jpg

Take a look at outside and the sun is shining bright and tells you to get better and get going! Cheer up and get well soon!

5758506-sunshine-wallpaper.jpg

Loading...

Thank you for these interesting pieces of information. They are very useful indeed.

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.07
JST 0.030
BTC 21308.40
ETH 1223.64
USDT 1.00
SBD 3.32