NL Minister wil verzamelingen verbieden

in nl •  last year

Het is een ietwat vreemde titel. En toch heeft het ergens te maken met de huidige situatie voor de Cryptos. Oftewel Bitcoin en de vele andere soorten die er beschikbaar zijn. In de hoofdstroom media komen dan koppen als: "Minister wil Bitcoin mogelijk verbieden!" Waarop vervolgens paniek uitbreekt. Waarschijnlijk werden Cryptos te populair en omdat de banken een monopolie op geldschepping hebben trokken die aan de bel bij de regering. Want als er enkele tienduizenden Euro in omgaan, ach, zo erg is het dan niet. Maar nadat de half biljoen grens in korte tijd werd bereikt ontstond er toch enige paniek. En de regering en de banken hebben al heel lang een draaideur verhouding met elkaar. Waarbij de wereldbevolking bij de schuldencrisis die de banken veroorzaakten hadden zelfs verplicht werden om ze te redden. Ondertussen draait de digitale geldpers overuren in Europa en Amerika. En keldert de besteedbare waarde van de Dollar en de Euro. Wat voor de meeste mensen op aarde, die buiten de 1% rijkste vallen, betekend dat 'het leven duurder wordt'. Oftewel aan het einde van de maand is er nog een dag of wat over, maar is er geen geld meer om het op te vullen.

Ja, dan moet je als hoofdstroom media vooral angst gaan verspreiden en eenzijdig nieuws propaganderen. Er was een tweede kamer hoorzitting over Crypto Valuta, zoals Bitcoin en het ging over mogelijke regulering. En een deel daarvan is ook het onderzoeken van welke onderdelen van deze nieuwe waarde houdende digitale middelen eventueel verboden zouden kunnen worden. Waarbij het dan gaat over een eventuele noodzaak om, vanuit de overheid, mensen tegen zichzelf te beschermen. Dat is natuurlijk wel iets genuanceerder dan "Minister wil Bitcoin mogelijk verbieden!" Dat is sensatie verkopen en angst veroorzaken. En dat gebeurd nu inmiddels stelselmatig. Het is evenwel prima om mensen te wijzen op de risico's van het investeren in Cryptos. En ook mensen met duistere bedoelingen zullen de weg naar het nieuwe goud gevonden hebben. Deze zullen ook Cryptos gebruiken, net zoals ze ook over snelwegen rijden en bankiersgeld gebruiken. Het wordt ook afgeraden om aan papiergeld te likken, omdat er zeer waarschijnlijk cocaïne resten op zitten. Bij Bitcoin zal men dat niet tegen komen. Al zullen er wel weer zijn die er drugs mee betalen, zoals wietolie omdat ze mogelijk daarmee kunnen genezen. Maar Bitcoin is te traceren, dus eigenlijk is alles terug te leiden.

In de Koreaanse Republiek, ook wel Zuid-Korea genoemd, heeft het volk het overigens voor elkaar gekregen om hun recht op te eisen. Zoals het hoort is een regering in dienst van het volk en niet andersom, zoals wij in Nederland wel erg veel de indruk zouden kunnen krijgen. De Koreanen weten het voor elkaar te krijgen dat gecomprimeerde politici naar huis mogen. Een minister van financiën die daar aantoonbare banden heeft met het bankwezen mag vertrekken. Hier is het evenwel een draaideur tussen regering, banken en multinational. Waarbij men zich wellicht zou kunnen gaan afvragen of verkiezingen nog wel zin hebben? Maar wij Nederlanders zijn eigenlijk wel heel aardige mensen. Vragen netjes demonstraties aan, doen onze best om volgens de wet een referendum van de grond te krijgen, welke vervolgens tegen gehouden wordt, want het plan was er al om dat recht af te schaffen. En waarom zou men als regering dan nog een referendum door laten gaan? Dat begrijpt u vast wel en had men vanuit de regering al gezegd dat het heel goed gaat met de economie? De rijkste 1% op aarde werd nog rijker. Vol verwachting wachten we allemaal het trickle down effect af. Terwijl elders stukken worden geschreven over hoe de armen op aarde nog nooit zo rijk geweest zijn als nu. Ja, voor mij is dat stuk inderdaad zo absurd eenvoudig samen te vatten.

Fractioneel Reserve Bankieren

Nou kan ik u vertellen over het fenomeen fractioneel reserve bankieren, omdat dit de oorzaak is van de waarde vermindering van het geld. En uiteindelijk telkens weer tot een schuldencrises zal leiden. Waar dan gesproken zal worden over het terug zetten van de waarde of er komt een wereldoorlog. Vaak zet dat de waarde van het geld ook wel weer terug. Maar, zolang men maar van het geldsysteem van de banken af blijft. Zij hebben namelijk een monopolie daar op. Beetje raar als de markt toch behoorlijk heilig is verklaard. Moesten wij als volk daarom alles laten privatiseren? Daar is toch ook competitie? Er is geen bus monopolie, geen energie monopolie en ga zo maar door. Dus hoe kan het dat de banken een monopolie op de schepping van geld hebben? Bovendien staat er niks tegenover. Op school was mij iets anders geleerd trouwens, wat mij door huidige studenten ook weer als tegenargument wordt aan gegeven. Besparingen zijn investeringen, oftewel, wat de banken aan geld uitlenen, is alleen dat wat er ook bij hen als privé- en spaartegoeden aanwezig is. Maar wat blijkt nou? Dat is een fabel er is helemaal niks in reserve. Of zo goed als niets, daarom heet het ook fractioneel, oftewel een deel is aanwezig. Behalve dan bij leningen waar een onderpand aan gekoppeld is, want dan is een fractionele reserve van NUL procent toegestaan. Aldus het advies van het BIS, Bank for International Settlements, uit 2015, pas toen adviseerde deze Ueberbank der banken dit.

Weet u wat dit betekend? Dat banken geld uit het niets mogen scheppen via het uitlenen van digitaal geld. Het gaat met een druk op de knop. En daar heffen ze dan ook nog weer rente over. Geld wat ook niet bestaat. En ondertussen schaffen ze contant geld af. Maximale centrale controle over de geldstroom op aarde en daarmee ook absolute macht, want ook regeringen zitten met leningen in hun maag. En wie mogen die voldoen, precies u en ik. Hoeveel rente in miljarden mag de Staat Der Nederlanden afdragen denkt u? Ondertussen ging de lage btw omhoog van 6 naar 9 procent. En de extra energieheffing, maar er is natuurlijk totaal geen verband tussen het een en het ander. De politici zullen u het meestal verbloemen en in wezen is dit ook niet iets van de laatste vier jaar, maar het is een beleid wat al heel lang zo geplant en uitgevoerd wordt. De kamers zijn dan ook meer een theater van het debat voor het oog van het volk. Het beleid wordt gemaakt door de ambtenarij in samenwerking met de lobby. Waarbij de hoofdstroom pers graag even bij die kliek binnen loopt en vervolgens het naar buiten brengt alsof het nieuws is. Geheimhouding, ook dat horen wij vaak als bewoners van de aarde. Onze gekozen vertegenwoordigers die voor geheimhouding moeten tekenen, richting ons. Wie bepaald dat denkt u en waarom? Ondertussen verteld ook onze regering ons dat dit allemaal heel normaal is... Het schijnt zelfs een thema te zijn.

Bitcoin en andere Cryptos als postzegels

Het is een media sensatie middel om juist een punt uit een hoorzitting te halen en deze op te blazen. Buiten alle proporties, maar dat is wel wat veel mensen zullen slikken omdat hen is verteld dat het nieuws altijd de waarheid verteld. En dan is het ook weer nodig om te zien hoe die wereld in elkaar steekt. Waarbij al gauw duidelijk wordt dat het ook onderdeel is van de grote draaideur die overal op aarde z'n werk doet. Het is een ons-kent-ons netwerk van mensen die zich verbeelden superieur te zijn aan anderen. Het bestrijden daarvan is onbegonnen werk, het is namelijk in alles verweven. Dus wat is dan een manier om het echt anders gedaan te krijgen? Door een alternatief aan te bieden. En daar zit natuurlijk wel de mogelijkheid in dat alles van het oude systeem overbodig wordt. Immers als iedereen met Bitcoin of andere Cryptos gaat betalen, of daar in gaan investeren, dan gaat dit ergens anders uit. Het geldsysteem van de banken wordt dan waardeloos. De 1% rijkste mensen op aarde die meer als de helft van het bankiers geld vermogen hebben zijn dan in een klap bankroet. Mensen hoeven geen bankrekening meer, geen pasjes, ze hoeven niet te betalen om dat virtuele geld van de banken daar te bewaren. Alle intermediairs die weer verbonden zijn aan banken worden overbodig. En regeringen zullen steeds meer de druk gaan voelen dat ze werkelijk in dienst van het volk zijn. Ook dat zal de nodige angst veroorzaken in de wereld van het ons-kent-ons draaideur netwerk.

En natuurlijk gaat de waarde van het bankiers geld steeds minder waard worden. Omdat er virtueel steeds meer digitaal geld bij gemaakt wordt. Het gaat om biljoenen Dollar en Euro per jaar. Dat gaat vroeg of laat weer mis met als resultaat weer een banken schulden crisis. En mensen die begrijpen dat dit de schuld is van banken en de overheden die naar hun pijpen dansen die zijn zich gaan verdiepen in Bitcoin en de vele andere Cryptos die beschikbaar zijn. Zoals Steem, een Sociaal Media Platform waar men Cryptos kan verdienen met publiceren en beoordelen van publicaties. Het is open en transparant, maar decentraal op een blockchain. Daardoor is het voor eender welke overheid ook lastig om te verbieden. Net als Bitcoin lastig te verbieden valt. Wat ook vreemd is want op een zeker moment brengen Cryptos ook geld in het laadje voor de overheid, zodat die de rente weer aan de banken kunnen betalen. En had Nederland geïnvesteerd in Bitcoin dan had ze een deel van haar schuld kunnen aflossen. Maar goed, geen enkele regering tot nu toe heeft nog werkelijk iets opgelost. Eigenlijk is het zelfs vreemd dat wij, als volk, dat nog steeds gedogen. We zijn dan ook wel een bijzonder aardig volk en dat heeft voordelen, maar ook nadelen. En schijnbaar hoort het dulden van incompetente betweters daar bij.

Houd het eenvoudig

Omdat ik ook een Nederlander ben en graag wil dat er ook een legale markt komt voor Bitcoin en andere Cryptos doe ik een suggestie richting eender welke regering. Want als men Bitcoin en Cryptos wil verbieden bij wet, dan krijgen ook de banken een probleem met hun gratis digitale geldmachine. Sterker nog, dan is het nodig om wettelijk geld te gaan maken in de hoeveelheid van het digitale geld. Het moet dan volledig in reserve zijn en laat men nou juist graag van het contante geld af willen. En bovendien, als Bitcoin en Cryptos als illegale waardehouder te boek zouden komen te staan zouden banken hun virtuele digitale waardehouder ook gedag kunnen zeggen. Wat te denken van het verbieden van Binaire Opties? De beurzen zullen de bemoeienis met hun markten niet leuk vinden. Want als men Binaire Opties verbied bij de een, waarom dan wel toestaan bij de ander? Omdat het 'De Banken' en 'De Beurs' is? Dat is ook met de volledige steun van de hoofdstroom media niet te verkopen aan de bevolking. Vanuit mijn optiek vallen zaken als Binaire Opties hoe dan ook onder gokken, dus hef er 37,5% belasting op en het wordt meteen minder interessant.

Maar het eenvoudigst is het nog dunkt mij om Bitcoin en Cryptos te beoordelen als een postzegel of munten verzameling. Of zoiets als beleggen in kunst en aandelen of het opkopen van panden. Verbieden lijkt mij zelfs onwaarschijnlijk, al doet alleen de suggestie al het nodige aan kwaad. Kunnen mensen die net Cryptos hebben gekocht nu bijvoorbeeld schade gaan verhalen op hoofdstroom media die met sensatie koppen paniek hebben veroorzaakt op de markt? Eigenlijk zou daar wel een wet voor mogen komen, want het moge toch duidelijk zijn voor een eindredacteur dat sterk eenzijdige suggestieve koppen de markt beïnvloeden? Wellicht kunnen de mensen die geïnvesteerd hebben in Cryptos deze media bedrijven eens ter verantwoording roepen. Maar de meeste van hen verliezen toch al de interesse van de adverteerder en zijn eigenlijk al bijna geschiedenis. Ze zitten in het nauw en maken allicht daarom van die rare sprongen.

Het is even doorbijten

Cryptos zullen voort gaan. Bitcoin bestaat al 10 jaar en er zijn vele Cryptos die op vele computers worden bewaard in hun eigen blockchain. Letterlijk een op een kopieën . Het lijkt er dan ook op dat die eerst een kwestie was van negeren, toen belachelijk maken, vervolgens proberen te beheersen en uiteindelijk zal het integreren worden. Tot die tijd zullen mensen die een Crypto verzameling hebben zeker in het jaar 2018 hun zenuwen mogen sterken, want er zal een nodige hoop aan sensatie berichten de pers gaan passeren. En het ligt vaak wat genuanceerder dan een kreet als "Bitcoin wellicht verboden door ministerie!" Het gaat dan om bepaalde aspecten die voor iedereen negatief zijn. Opgelicht worden aan de deur of telefonisch is net zo vervelend als opgelicht worden in de wereld van de Cryptos. En gokken met Binaire Beurs Opties is net zo goed gokken als het gaat om Binaire Bitcoin Opties.

Inmiddels zijn er vele multinationals betrokken bij Blockchains en Cryptos. Zijn ze er mee verweven. Er zijn investeringsgroepen die miljarden in de Blockchain en Crypto technology hebben gestoken. Ook banken zijn druk doende met deze ontwikkeling. Waarbij ze juist de privacy van een Crypto als Zcash zullen gaan gebruiken. Een verbod op Blockchains en Cryptos zoals gesuggereerd door sensatie koppen bij sommige hoofdstroom media is dan ook wel erg ver gezocht. Op zijn minst erg gekleurde en eenzijdige berichtgeving. Evenwel zullen er nog de nodige Crashes komen van de Cryptos markt waarbij velen in paniek zullen verkopen. Maar in tegenstelling tot een postzegel- of muntenverzameling verwacht ik dat de Cryptos hun tocht omhoog toch verder zullen gaan vervolgen. Maar dat kan mogelijk wel tot halverwege 2018 duren.

Hoe dan ook, investeer in Cryptos alleen dat wat men kan en wil verliezen. Dat geldt overigens voor meer dan Cryptos alleen.

Moge de Cryptos met ons zijn.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Goede post trouwens, welke bronnen heb je deze nieuwtjes vandaan of waar kan ik hier iets meer over lezen?

·
·
·

Thanks!

·
·
·

Graag gedaan!

·

IMG-20180201-WA0000.jpg
Krantenartikel met suggestieve kop.

·
·

Waanzin!
Alsof je dat kan verbieden.

Het gezeur dat bitcoin gebruikt kan worden voor criminele activiteiten is ook zoiets: dat geldt natuurlijk ook voor gewoon geld, of een telefoon om maar wat te noemen, die kunnen en worden ook voortdurend door criminelen gebruikt voor hun illegale activiteiten.

Maar een kop als "Minister bekijkt verbod op geld" heb ik nog nooit gezien..

Dit soort koppen en berichten irriteren me dan ook al maanden.

Ook dat gezanik over nep nieuws uit met name Rusland dat ons zou beïnvloeden, terwijl de verantwoordelijk minister het niet eens kan laten zien...

Allemaal demagogische stemmingmakerij.

·
·
·

Inderdaad, waanzin, het laat in ieder geval weer duidelijk zien dat de pers in het geheel verwikkeld is. Opzettelijke beinvloeding, angst kwekerij.

Wellicht een mooie suggestieve kop: "Minister wil derivaten verbieden!" En dan het hele Cryptocurrency verhaal er onder. Wat de propaganda machine kan, kunnen wij vast ook...

En inderdaad ook dat hele gezever over Rusland. Het is verdeel-en-heers zoals altijd. Vooral niet naar de besluiten van de heersers hier kijken.

"Wij willen ons referendum recht behouden!" Vervolgens stelt iemand dat de Russen dit manipuleren. En dan is het okee dat het afgeschaft wordt.

Wat zijn ze eigenlijk toch machtig die Russen. Niemand kan ze schijnbaar tegen houden. Zelfs de Amerikanen hun verkiezingen zijn door de Russen geregeld. En in Nederland beinvloeden ze ons allemaal. Nou dan moeten we hun wereldleiderschap maar erkennen, eerlijk is eerlijk.

Da toch, of njet?

Schijnt ook dat dit mij dan weet Alt-Right maakt. Betekend dit dat ik onderdeel ben van het Alternatieve Gelijk?

Mwoah, daar kan ik wel mee leven.

·
·
·
·

Ach zolang je zelf maar blijft nadenken vind ik...

Bij de meeste mensen lijkt het domheid troef te zijn; ze geloven alles wat er in het journaal of waar dan ook gezegd wordt, hoe onzinnig het ook is, maakt niet uit.

Mijns insziens gaat het meestal ook helemaal niet om het gelijk krijgen, dat het een welles/nietes verhaal wordt.

Zelf nadenken dat is het antwoord. Gewoon bij alles wat je leest of hoort, je afvragen: "klopt dit eigenlijk wel, is het niet een beetje vreemd dat...? " dat soort vragen moet je je voortdurend stellen. Ook niet in vastgeroeste meningen blijven zitten en daar coute que coute aan vast blijven houden, wat de meeste mensen dus wel ( uit gemakzucht gecombineerd met domheid ) doen.

Hoeven ze lekker zelf niet na te denken.

·
·
·
·
·

... , dat het een welles/nietes verhaal wordt. ...

Precies dat is wat het mogelijk maakt dat er elders buiten het aandachtsveld van de velen dingen gebeuren die het er minder op maken.

Ooit zag ik ergens op een muur geschilderd: Denk na, denk zelf.
Dat is een gezond idee volgens mij.

Goede post met veel rake punten. Ik twijfel al heel lang aan de betrouwbaarheid / geloofwaardigheid van onze dames en heren politici ... maar ja, we zijn idd TE braaf.

·

Dankje!

Des te meer ik mij in de werking van het banken-overheid systeem ben gaan verdiepen des te meer ben ik de farce van het politieke circus gaan doorzien.

En ik denk dat de meeste mensen het liefst in harmonie met elkaar leven. Maar dat we voortdurend tegen over elkaar gezet worden. Als twee vechtende honden, maar daar is natuurlijk een derde die daar baat bij heeft.

"Links!", "Nee rechts!" en ondertussen gaat de lage BTW omhoog van 6 naar 9%...

Gelukkig worden steeds meer mensen zich er bewust van en kiezen ze voor een andere weg.

·
·

1984 van George Orwell in de praktijk gebracht.....

Dit stuk leest niet erg makkelijk weg maar toch een 100% upvote voor de moeite..

Voor zover ik begrepen heb doelde de minister in dit interview vooral op het verbieden van Bitcoin gerelateerde derivaten. Dit zouden financiële producten zijn en kunnen daardoor mogelijk onder de huidige wet- en regelgeving worden aangepakt. De propaganda kanalen van de overheid maken er vervolgens heel iets anders van om de toon van het aanstaande debat alvast te zetten.

·

Dankje!

Het ging inderdaad over afgeleide producten van Cryptos. En de hoofdstroom media maakte er weer een sensatie verhaal van.

En als de koppen het woord derivaten zou bevatten zou dat wel eens een ongewenste focus hebben kunnen geven. Want gewone normale derivaten worden natuurlijk niet verboden. Dan zou men het eigen systeem ondermijnen.

Het liefst blijf ik ver bij het theater van het debat vandaan. Meestal werkt het ook zodanig dat het einde van de wereld aangekondigd wordt en later volgt er dan een afzwakking. Er komen dan wat orkanen. Ook vervelend, maar minder erg.

·
·

Gewoon je ding doen en je verder niet in het debat mengen is inderdaad de beste strategie. Wereldwijd zal men omtrent dit onderwerp niet snel op één lijn komen en wanneer de Nederlandse overheid t.z.t. zou besluiten crypto te verbieden is er denk ik niet veel aan de hand.

Neem bijvoorbeeld online gokken dit is in Nederland al sinds jaar en dag verboden. Wil je dit desondanks toch doen dan is dat geen enkel probleem. Sterker nog win je een leuke prijs dan moet je wel gewoon de kansspelbelasting aftikken. Online gokken is niet gedecentraliseerd en dus veel makkelijker aan te pakken dan crypto. Als er dus überhaupt al een verbod zou komen dan zal dit waarschijnlijk voornamelijk symbolisch zijn.

·
·
·

Inderdaad een verbod is hooguit voor de vorm. En evengoed belasting er over af dragen, dat natuurlijk wel. Het lijkt mij persoonlijk ook ondoenlijk om het te verbieden. En zeker onbeheersbaar vanwege het decentrale karakter van Cryptos.

Goed verhaal! Ik denk als de overheid verbieden zegt dat het neerkomt op promotie. De banken worden opgeofferd om uiteindelijk over te schakelen op 100% digitaal. Eigenlijk zijn we nu grotendeels al digitaal. Geld en ook cryptocurrency zijn uiteindelijk tools om de arbeid en energy die mensen ergens indrukken zichtbaar te maken. Ik vind dat er een crypto systeem moet komen gedekt door zilver en goud en daar zit dus een maximum aan. Nu worden we zoals jij ook aangeeft in jou post voor de gek gehouden met geld wat uit het niets wordt gecreërd. Hierdoor krijg je onbalans en maak je heel veel mensen ongelukkig, arm en ziek en voor deze groep gaat ook nog eens de geldkraan dicht. Daarnaast is het verstandig om onderling handel te doen met gesloten beurs en geen handel te kopen van (grote) bedrijven die de wereld verpesten. We hebben zelf een groot aandeel hoe het nu gaat en moeten zelf voor een eerlijke oplossing gaan zorgen. Dit zijn meestal niet de oplossingen die ons voor gespiegeld worden door overheid en media en ze doen het ook slim om dingen juist te promoten door het te verbieden. Cryptocurrency is in ieder geval de (geplande) toekomst.

·

Dankje!

Veel beleid om te proberen de opmars van de Cryptos te stoppen zijn een vorm van paniekvoetbal, denk ik.

Om het oneindig scheppen van digitaal geld uit het niets, tegen een schuld, in stand te houden zullen banken en overheden, gesteund door hun propaganda massamedia kanalen, versneld contant geld wereldwijd af willen schaffen.

Cryptos vormen daarin, hoewel ook digitaal, een bedreiging, want ze functioneren bij het systeem om. Mensen zouden zonder tussenkomst van banken Cryptos kunnen gebruiken. Er zijn al systemen als het decentrale Bitshares dat bitEuro beschikbaar heeft. Zodra deze acceptatie vindt bij grote groepen mensen en het gebruikersnut krijgt zal dit een alternatieve economie en gang zetten.

Vooral in landen waar veel mensen geeneens een bankrekening kunnen krijgen. Of waar mensen gewurgt worden met schulden. Daar zouden Cryptos weleens de rol van contant geld over kunnen gaan nemen.

Banken, overheden en hun propaganda kanalen, denk ook aan het onderwijs bijvoorbeeld, zullen er alles aan doen om de Cryptos onbruikbaar te maken.

Daarbij lijken ze zelfs de schaamte ver voorbij door zich als heerser te tonen aan de wereldbevolking. Wat ergens ook nog weer ten gunste van de Cryptos uit zal kunnen vallen.

Waarom zouden mensen in India geen Cryptos mogen gaan gebruiken voor ruilhandel? Dat er het plan ligt om dit in India te gaan verbieden zegt iets over de mate waarin Cryptos inmiddels al een alternatieve economie hebben gevormt.

En als landen als China, India en zeker ook Amerika zich als heerser gaan gedragen in een poging om de Crypto opmars te stoppen, dan vermoed ik dat er eigenlijk voor hen al geen houden meer aan is.

Zelf ben heb ik weinig met het koppelen van edelmetalen aan geld. Goud is goed voor de electronica industrie en voor sommigen leuk als sierraad. Zilver kent zo ook een nut.

Cryptos zijn voor mij een ruilmiddel en/of een waardehouder. Bitcoin vind ik praktischer om hoge waardes in te bewaren. In plaats van overal goud mee naar toe te slepen voldoet een code. ;-)

Een hele rits om te lezen maar toch maar gedaan.
Vele rake punten gelezen en ben zeer benieuwd welke richting het uit zal gaan.
Verbieden gaat niet, volledig regularisen ook niet.
Het zoals steeds weer een gulden middenweg worden die voor ons,de gewone mens, niet de meest optimale(lees winstgevende) oplossing zal blijken.

·

Het is een ietwat lange tekst, dank voor het lezen.

Volledig reguleren is onmogelijk, het enige waar men het aan zou kunnen toetsen is aan bestaande wetgeving. En dan met name natuurlijk hoe de overheid er zoveel mogelijk belasting en heffingen uit kan slepen. Want uiteindelijk zal het die richting uit gaan vermoed ik.

Bedrijven die omzetten van bankiers geld naar Cryptos en omgekeerd zullen dat wellicht moeten melden bij de overheid, lees belastingdienst. Waarbij er de waarde op moment van omzetting zal worden genomen, heffing zoals verkoop van een verzameling of investering?

Sommige mensen geven hun Cryptos nu al op als spaartegoeden. Maar ik denk dat het pas belastbaar is als het omgezet wordt naar Euro, tenzij verzekerd. Vanwege heffingen zullen bedrijven het gaan door berekenen en het minder interessant worden om met Cryptos te gaan consumeren voor velen. Behalve als het goedkoper is dan andere financiële diensten.

Een VVV prepaid kaart kost ondernemers 10% van hun omzet en de waarde er van daalt jaarlijks voor de consument. Sommige Cryptos, zoals Steem, zullen daar wellicht mee kunnen concurreren.

Maar ik vermoed dat het die richting op zal gaan, wereldwijd. Cryptos zullen geen wettelijk geld genoemd mogen worden, vermoed ik, om de banken hun monopolie te laten houden, maar wel als waardehouder. En ik vermoed dat ook banken er gebruik van gaan maken.

Alleen is er nu eerst paniek zaaien, want dan valt het uiteindelijk belasten en heffen van Crypto gebruik mee...

·
·

Sommige mensen geven hun Cryptos nu al op als spaartegoeden. Maar ik denk dat het pas belastbaar is als het omgezet wordt naar Euro, tenzij verzekerd.

In principe wordt je cryptoportfolio "ter belegging" aangehouden door een ieder. Hierom is deze belast in box 3, net als goud/silver ducaten, postzegels, kunst en/of een collectie oude wiskey bv. die het doel hebben voor meer te worden verkocht als ervoor betaald is!

Het vervelende is, stel je crypto's zijn straks 1miljoen + waard, dan kan je er dus amper wat mee doen zonder een boete te riskeren omdat je het niet hebt aangegeven bij de (R)overheid...

·
·
·

Box 3 en opgave in goed vertrouwen.

Maar wanneer heeft het waarde? Volgens mij pas als je het ten gelde maakylt. En Cryptos zijn net weer gekeldert. Krijg je dan belasting terug?

Dus dan ieder jaar belasting betalen over iets waar pas inkomen uit komt als men het ten gelde maakt.

Ergens lijkt box3 dan weer onjuist.

·
·
·
·

Box 3 en opgave in goed vertrouwen.

Ja, het is inderdaad een opgave in goed vertrouwen. Al kunnen ze natuurlijk om een specificatie vragen waar die (stel) € 100.000,- precies uit bestaat. En dan is het aan de fiscus aan te tonen dat je meer in je bezit hebt dan je zegt dat je hebt...

Maar wanneer heeft het waarde? Volgens mij pas als je het ten gelde maakylt. En Cryptos zijn net weer gekeldert. Krijg je dan belasting terug?

Het mes snijdt aan twee kanten ,we kunnen helaas niet de voordelen hebben in box 1 (dat je belasting terug krijgen als de koerst daalt) en het zelfde voordeel hebben in box 3 (als de koers stijgt).
(HODL = box 3)
(Daytraden = box 1 maar dan kan je beter B.V. in)

Dus dan ieder jaar belasting betalen over iets waar pas inkomen uit komt als men het ten gelde maakt.

Helaas, helaas, het is denk ik niet anders... Over fiat betalen we ook jaarlijks belasting in box 3 waar we niets voor terug zien.

Ergens lijkt box3 dan weer onjuist.

Ik zie eigenlijk geen andere optie dan het moeten aangeven van m'n crypto's als ik later ook iets leuks met de profits wil kunnen doen!

Maar hé, een ieder moet natuurlijk helemaal zelf weten OF en zo ja HOEVEEL hij/zij opgeeft aan de (R)overheid.

Laten we op z'n minst hopen dat het effectieve box 3 belastingpercentage rond de 1%-1,5% blijft hangen de komende jaren en niet naar een daadwerkelijk genoten rendement belastingpercentage!!!

·
·
·
·
·

Ik denk dat je het hoe dan ook moet gaan opgeven, probleem zou kunnen zijn dat de fiscus het geen belegging vindt, helemaal als je met Steem op nul bent ingestapt en je tegoed "verdient"hebt met upvotes e.d. dan kan de fiscus stellen dat het inkomsten uit arbeid zijn en dan ga je er inkomsten belasting over betalen.

Als je bijvoorbeeld in aandelen o.i.d. belegt dan is dat box 3 want het rendement komt uit vermogen.

Maar als je de hele dag gaat zitten traden en voortdurend met die aandelen in de weer bent, kan de fiscus stellen dat het werk is en dus dat het rendement niet voortkomt uit belegd vermogen, maar moet worden aangemerkt als inkomsten uit arbeid, en dat is belast in box1, helaas....

dus de hele dag een beetje zitten te bloggen op Steemit zou wel eens als werk kunnen worden gezien:-(

·
·
·
·
·
·

Zolang Cryptos niet gezien worden als legitiem betaalmiddel is volgens mij een opgave in Box3 voldoende.

Hoe je er aan komt doet er dan nog weinig toe. Als je het boven de 25 duizend € maar in Box 3 opgeeft.

Of het een Cryptopot verdeel systeem is of een postzegelverzameling en de handel er in, maakt dan nog weinig uit, naar mijn mening.

Bij Steem, als Cryptos een erkenning krijgen als wettelijk betaalmiddel, zal het ook een schenking kunnen zijn. Van een digitale entiteit verdeeld middels een waardering systeem.

Steem Power zal dan onder Box 3 vallen. Daar komt ook een deel dividend uit.

Steem en SBD zouden dan onder schenkingen van een non-menselijke entiteit vallen? Als een overheid Cryptos zouden erkennen als legitiem betaalmiddel zou dit door de Banken niet met gejuich worden ontvangen. En aangezien hun macht groot is en ze verweven zijn met overheden zie ik het niet snel gebeuren.

Dus, Box 3 zal het bij een vermogen van meer als 25'000 nog wel een tijdje blijven, vermoed ik.

·
·
·
·
·

Hm, ach 1 tot 1,5 effectief valt nog mee. Het is evenwel lastig te achterhalen hoeveel iemand in Cryptos heeft. Zeker op decentrale beurzen, als Bitshares. Alhoewel, ook als daar je adres bekend is, is het te taxeren.

Er zal hoe dan ook iets belasting technisch op poten gezet worden.

We zien het wel wat er komt.

·
·
·
·
·
·

Gezien de ontwikkelingen in crypto land zal de Crypto credit card ook niet lang meer op zich laten wachten. Nu weten overheden/banken een samenwerking tussen cryptocurrency tenx/centra met een credit card maatschappij nog sluw te bespelen, zodat de Crypto card voorlopig afgewend is. Maar mocht het gebeuren dat de Crypto card een feit wordt dan ben ik reuze benieuwd hoe hier vat op gekregen kan worden?
Hooguit kunnen er belastinginkomsten gegenereerd worden bij aankopen. Maar als je met zo'n crypto card je geld uit kan geven dan is een bank toch overbodig en kan de overheid dit niet tot in den treure uitmelken??

Goede informele post. Dank voor je inzicht! Upvoted en resteemed!

Aangezien er hier de nodige Nederlandse Steemians zitten en er al een behoorlijke Nederlandse groep actief is op discord. Wil ik jullie graag uitnodigen om is een kijkje te nemen op alldutch via https://discord.gg/RyvhmZk

Loading...

Da's weer "proza" om in te lijsten. En ook volledig eens met de inhoud.

·

Dankje, blij dat het duidelijk overkomt want ik voelde ook de nodige woede erbij.

·
·

Huh, was me niet opgevallen, haha.
Eén grote dievenbende is het, met de banken voorop!!

·
·
·

Gelukkig. :-)

Eén grote dievenbende is het, met de banken voorop!!

Dat onderschrijf ik!

-Verbieden willen ze waarschijnlijk niet, ze weten dat dat niet kan, maar ze willen wel hun deel van de koek...dus dan maar belasten zeker (??)

Hier in België is het al zo ver, maar ze houden er een rare visie op na. De speculatietaks vervalt, dwz als je een aandeel langer dan 6 maanden bijhoud betaal je 0% over je winst. Bij gokken in een casino wordt er 11% op de winst ingehouden, maar bij cryptos betaal je steeds 33% (als gewone burger)

-Als de banken samen met de (gewone) media anti-crypto berichten de wereld in sturen, dan noemen ze dat "nieuws". Als de Crypto gemeenschap iets wil uitleggen/vertellen/publiceren, dan komt daar netjes bijstaat "advertentie"

-Crypto zijn zo slecht, en zo gevaarlijk en waardeloos...dat verschillende landen nu al bezig hun eigen digitale munt te maken...maar dan wel in totale controle van hen zelf. (zelfde pot nat dus)

·

Dat is ook de clou: wat valt er voor de overheid uit te halen en hoe houden de banken de centrale controle over de geldstroom.

En dan is alles wat via de hoofdstroom media naar buiten gebracht via de officiele kanalen inderdaad nieuws. Het enige wat de Crypto wereld kan doen is het alternatief aanbieden en er over voorlichten. Op eigen decentrale platforms zoals Steem.

En inderdaad de banken zijn zelf bezig hun eigen versies uit te brengen.

Als Belgie 33% rekent dan verwacht ik dat het op Europees niveau wel eens die kant op kan gaan.

Maar de vrije openbare Cryptos zijn hoe dan ook al zo ver in veel zaken doorgedrongen dat ze een onderdeel zijn geworden van het dagelijkse leven.

En er zijn ook landen zoals Japan die het juist oppakken als onderdeel van hun economie.

Geweldige post @oaldamster. Helemaal eens. Lekker geschreven.

·

Dankje @hatsekidee, blij te weten dat het goed overkomt.

upvotes

·

your post very excellent
I like your post

·

Dus je hebt het gelezen?

·
·

dat soort berichtjes zouden we eigenlijk moeten vlaggen....

·
·
·

Ja, maar dan kost het ook stemkracht, dat is dan weer jammer.

·
·
·
·

oh ja is dat zo? Dat wist ik niet...

Ik vond het trouwens wel grappig dat je er "Dus je hebt het gelezen?" in het Nederlands onder had gezet! Ha Ha!

·
·
·
·
·

Ja, ook flaggen is voten, kunt er ook de slider bij gebruiken. Dus symbolisch 1% flag, voor het idee.

Doe ik wel eens als ik in het Nederlands schrijf en er komt rap zo'n typische reactie van een Upvote Visser in het Engels. :-)