okazjonalne typy "janusza" cz.94

in #mypicks5 years ago

Po przerwie spowodowanej, zmęczeniem materialu, lenistwem i chęcią odpoczęcia od internetu... pomalu wracam z moimi typami piłkarskimi...
ale najpierw zaległości czyli:

wczoraj.jpg

a na dzisiaj singielek, wygrana Belgii... piłkarsko są lepsi od Anglików i to powinno dac im trzecie miejsce... cóż... Belgia powinna grać z Francją dopiero w finale... ale taka była drabinka i ktoś musiał przegrać...

dzisiaj.jpg

Kupony - 33
Wygrany/Przegrany (W/P) 18/15
całkowita stawka - 650
zysk/strata +453,13
powodzenia

Sort:  

Well done @edeco! You successfully guessed the match result.

Play-off for third place - Belgium vs England
Click on the badge to view your Board of Honor.
Do you want to know your current ranking? Read this post

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - France vs Croatia


Do you like the SteemitBoard World Cup Contest?
Vote for @steemitboard as a witness and get one more award!

Congratulations @edeco! You have received a personal award!

SteemitBoard World Cup Contest
Click on the badge to view your Board of Honor.

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - The results, the winners and the prizes

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 25732.55
ETH 1813.76
USDT 1.00
SBD 2.18