ဟိနၵဴ႐ိုးရာ မီးနင္းပဲြ

in myanmar •  2 months ago

19.2.2019 ေန႔တုန္းက ၇၇ လမ္း၊ ၂၆ႏွင့္ ၂၇ လမ္း က ဟိနၵဴမီးနင္းပဲြကို ဝင္ၾကည့္ခဲ့ပါေသးတယ္။ မီးနင္းမည့္သူေတြ၊ ဝိုင္းၾကည့္သူေတြနဲ႔ အရမ္းစည္ကားေနတာပါ။ က်မကေတာ့ လူမတိုးႏိုင္လို႔ မီးနင္းဖို႔ တန္းစီေနတဲ့သူေတြကိုပဲ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ပါတယ္။

လူတစ္ေယာက္ကေတာ့ ျမင္တဲ့အတိုင္းပဲပါးစပ္မွာ သံေခ်ာင္းႀကီးေဖာက္ထားတာ အသည္းယားစရာပါ။ သူ႔ကိုဓာတ္ပံု႐ိုက္ခ်င္လို႔ ေ႐ွ႕ကလူကိုနည္းနည္း ဖယ္ခိုင္းေတာ့ အဲ့လူကိုထိမိမွာစိုးလို႔ကာထားတာတဲ့။ ကိုယ္လဲ လြတ္တဲ့ေနရာကေနလွမ္း႐ိုက္လိုက္
တယ္

image

image

image

image

@nweoomon
Photo @nweoomon
4.3.2019

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

@nweoomon, အီး စ တင္း ကို အ သံုး ျပု သည့္ အတြက္ ေက်း ဇူး တင္ ရိွ ပါ သည္။

·

ဟုတ္ကဲ့ပါ႐ွင္

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq

·

ကိုယ္ေတြေတာ့ လူအုပ္မတိုးႏိုင္လို႔ ၾကည့္ရဘူး

·

ဟုတ္ပါ့ စည္ခ်က္ေနာ္

Congratulations @nweoomon! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Are you a DrugWars early adopter? Benvenuto in famiglia!

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!