Bilimkurgu Romanı - Rüya Sanatçısı - Bölüm 36

in muratkbesiroglu •  16 days ago

Dawa Chodak'a “Sizce rüyalar gündelik hayattaki gerçeklere ulaşmak için kullanılabilir mi?” diye sordum.

“Rüyalar gerçeklere ulaşmak için tasarlanmamışlardır, onları açığa çıkarmaktan çok gizlemeye yararlar. Son zamanlarda insanların kendisini avutma aracı haline geldiler."

“Bu tespit rüya yogasının vaatleriyle çelişmiyor mu?”

“Rüya yogasının özünden çok pratik faydaları önemseniyor. Selim Özben bana rüya sanatı örneklerini göstermişti. Hakikat arayışına ya da ebedi uyuma dair bir içeriğe sahip değillerdi."

“Benim de içinde bulunduğum çoğunluk, lezzetli bir akşam yemeği sonrasında, heyecanlı bir hipernet şovunun karşısında uyuyakalmayı bütün bunlara tercih ediyor” dedi Zou Kai.

Dawa Chodak herhangi bir cevap vermedi. Hepimiz yeniden yoğunlaşmış gibi görünen sabah sisi içinde sessizliğe gömüldük. Karşımızdaki buzullarla kaplı kayalıklardan bir kartal havalanıp süzülerek üzerimizden geçti. Bir an üzerimizden geçen kartalın kalp atışlarını hissediyormuş gibi bir duyguya kapıldım. Donmuş şelaledeki buz kristalleri çıtırdayarak sessizliği bozdu.

“Sabahın hafifliğinin yüreklerinizin yükünü almasına izin verin sevgili dostlarım” dedi Dawa Chodak.

Merak ettiğim yanıtların içimde bir yerlerde saklı olduğu çok açıktı. “Derin düşünmeyi öğrenmek için neler yapabilirim?” diye sordum.

Yüzüme bakmaksızın düşünceli bir ses tonuyla “Zihin belirli bir düşünceye odaklanabilmek için boşaltılmaya ihtiyaç duyar. Derin düşünce için mutlak bir sükûnet durumuna ulaşmak gerekir. Zihnin boşalması algılanan yeni bilgilerin yokluğunu gerektirir. Uzun, huşu içinde geçen bir bekleme dönemine ihtiyaç duyulur. Hiçbir dış uyarana tabi olmadan meditasyon yapmak zihnin boşalmasına, belirli bir konuya odaklanmasına yardımcı olur. Zihin çocuk gibi oyuncu, kedi gibi ürkek ve bir hizmetkâr kadar kaytarmaya eğilimlidir. Kaçmaya, kendi gündemini dayatmaya çalışmakla kalmaz, seni dağınık düşünceler arasında kaybolmaya sevk eder. Israrla üzerine giderek, ancak çok fazla ürkütmeden, bir kuşu elinden darı yemeye alıştırır gibi, her seferinde derin düşünce seanslarının süresini biraz artırarak, zihni derin düşünceye alıştırabilirsin. Yaptığın egzersizler onu güçlendirecek, almayı umduğun sonuca ulaşacağın o nihai düşünce seansına hazır hale getirecektir” dedi Dawa Chodak.

“Doğrusunu söylemek gerekirse Selim Özben’in akıbetinden çok kendi gerçeğimi merak ediyorum” dedim.

“Her insanın ruhundaki düğümler parmak izleri gibi kendine özeldir ve çoğu insan o düğümleri asla çözmeye kalkışmadan gölgelenmiş hayatlar yaşarlar. Düğümler küçüklü büyüklü olabilir, hatta habis birer ur gibi tüm ruhu kaplamış olabilirler. Ömürleri boyunca ağa takılmış balıklar gibi çırpınmaları mümkün olmadığı için hissizleşme yoluna giderler ya da durumu olduğu gibi kabullenirler. Bilgelerin öğretilerine göre her kişide çözülmesi gereken bir ana düğüm bulunur. Başkalarının yardımına başvurma şansı olsa da aslında herkes kendi düğümünü çözmesi gerekir. Kendi koşulları içinde doğru yolu bulması, çıkmaz sokaklardan, kısır döngüler yaratan saplantılardan uzak durması gerekir. Samimi bir gayret gösteren herkesin kendi yolunu bulabileceği bana aşikâr görünüyor, örneğin siz bir hakikatin peşinde binlerce kilometre yol kat ederek Ngawang’a geldiniz” dedi Dawa Chodak.

“İyi ki gelmişim, bu samimi sohbet ve verdiğiniz öğütler için teşekkür ederim” dedim.

Görsel Kaynağı: https://pixabay.com/photos/the-road-beams-path-forest-nature-815297/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @bilimkurgu! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 200 posts. Your next target is to reach 250 posts.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

Carnival Challenge - Collect badge and win 5 STEEM
Vote for @Steemitboard as a witness and get one more award and increased upvotes!

To listen to the audio version of this article click on the play image.

Brought to you by @tts. If you find it useful please consider upvoting this reply.