ဘဝအတြက္ ေဆာင္ရဇႏ္ ေရွာင္ရဇႏၤ အခ်က္မ်ား

in msu •  6 months ago 

image
ပ်င္းရိျခင္း
လုံ႔လဝီရိယႏွင့္ဆန္႔က်င္ဘက္သည္ ပ်င္းရိျခင္း ေပါ့ေလ်ာ့ျခင္းျဖစ္၏။ ပ်င္းရိျခင္း ေပါ့ေလ်ာ့ျခင္းကုိ မိမိကုိယ္မွ ခြာထုတ္ပစ္လုိက္သည္ႏွင့္ လုံ႔လဝီရိယသည္ အလုိလုိ ေရာက္လာေပမည္။ လုံ႔လဝီရိယအရာတြင္ 'ျခ' ႏွင့္ 'ပ်ား' တုိ႔ကုိ နမူနာယူထုိက္၏။ 'ျခ' ႏွင့္ 'ပ်ား' တုိ႔သည္ အေကာင္ပင္ငယ္ေသာ္လည္း လုံ႔လဝီရိယအရွိဆုံး ဇဲြရွိဆုံး သတၱဝါငယ္ကေလးမ်ား ျဖစ္ႀက၏။
'ေမ်ာက္' ႏွင့္ 'ငွက္' သတၲဝါတုိ႔ကုိ ႀကည့္လွ်င္ ေမ်ာက္သည္ လူကဲ့သုိ႔ ေျခလက္အစုံရွိေသာ္လည္း လုံ့လဝီရိယမရွိ အက်ဴိးမဲ့လႈပ္ရွာေနတတ္ေသာ သတၱဝါျဖစ္သျဖင့္ မုိးရာသီေရာက္လွ်င္ တစ္ကုိယ္လုံးရဲႊရႊဲစုိလ်က္ သစ္ကုိင္းသစ္ခတ္မ်ားႀကားတြင္ ရာသီဥတုဒဏ္ကုိ အလူးအလဲခံရ၏။ ငွက္တုိ႔မူကားေျခလက္ျဖင့္ အလုပ္မလုပ္ႏုိင္ေသာ္လည္း လုံ႔လဝီရိယအားကုိးလွ်က္ ေလကြယ္ရာတြင္ ႏႈတ္သီးျဖင့္ အသုိက္လုပ္ႏုိင္ျခင္းေႀကာင့္ မုိးလုံေလလုံေနရ၏။
ေမ်ာက္ပ်င္းကဲ့သုိ႔ က်င့္ႀကံႀကသူမ်ားသည္ လုံ႔လဝီရိမဲ့ျခင္းအက်ဴ ိးကုိ ေမ်ာက္ကဲ့သုိ႔ခံရေပမည္။ တိရစာၦန္ေသာ္မွ လု႔ံလဝီရိယရွိေသာ သတၱဝါသည္ ေလာကဓံကုိ ႀကံ႔ႀကံ႔ခံကာကြယ္ႏုိင္သည္။ ငုတ္တုတ္ထုိင္ျပီး ဒုကၡမခံေပ။ ျခ ပ်ားႏွင့္ ငွက္တုိ႔၏ လုံ႔လဝီရိယမ်ဴိးကုိ အတုယူသင့္၏။ ေမ်ာက္ငပ်င္းကုိ အတုမယူသင့္ေပ။
MSU-007

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq

ေဆာင္ရဇႏ္ ေ႐ွာင္ရဇႏၤ က ဘာေတြလဲ😁

Posted using Partiko Android