Bilimkurgu Romanı - Yerşehir - Bölüm 32

in mkb •  5 months ago 

image.png

Arazide devriye görevi yapan askerlere yönelik saldırılar artmış, savaş yeniden kentin ana gündem maddesi haline gelmişti. Umay konsey toplantısını açtıktan sonra ilk sözü Tamra’ya verdi.

“Son günlerde açık arazide verdiğimiz kayıpların arttığı bir gerçek. Her olayı inceleyip tekrarlanmaması için gereken önlemleri alıyoruz. Ordumuzun arazideki tecrübesi arttıkça kayıplar azalacaktır. Üst üste gelen birkaç talihsiz olay savunmaya çekilmemize neden olmamalı. Böyle bir tutumun yeryüzüne çıkabilmek için verdiğimiz binlerce şehidin hatırasına saygısızlık olacağını düşünüyorum.”

Sanayiden sorumlu konsey üyesi Mitridat “Robotların maden ocaklarından sağlanan metaller hammadde konusunda elimizi rahatlattı. Zırhlı araç ve top üretim kapasitemizi iki katına çıkarmak için gerekli hazırlıkları tamamladık. Silahlarımızı robotların özelliklerini dikkate alarak kalibre ediyoruz. Bu aşamada geri çekilmek bana da makul görünmüyor” dedi.

Dış işlerden sorumlu konsey üyesi Doma da Tamra ve Mitridat’la benzer görüşleri paylaşıyordu: “Bütün komşu uluslar başarımızdan ilham almış durumdalar. Doğu Roma robotlarla topyekûn bir savaşa hazırlanıyor. Tarsus geniş ölçekte silah üretmeye başladı. Eğer geri çekilirsek onlara yanlış bir mesaj vermiş oluruz.”

“Birkaç hafta önce verdiğimiz ölüm kalım savaşı komşularımızın bizi ne kadar düşündüğünü gösterdi. Halkımız açlıkla pençeleşirken bize tek bir buğday tanesi bile göndermediler.” dedi Hader.

Doma “Komşularımız kendi bölgelerindeki robotları yenerse arazide karşılaştığımız saldırılar sona erer.” diye cevap verdi.

“Bizden başka kimsenin robotları yenecek gücü yok. Zaten onların çok da güçlü olmasını istemeyiz. Doğu Roma bizden daha büyük bir nüfusa sahip. Diğer kent devletlerine benzer biçimde bizi de yutabilir” dedi Hader.

“Bence Doğu Roma İmparatoru halkta oluşan heyecanı yatıştırmak için savaş hazırlığı yapıyormuş gibi davranıyor. Biz kendi halkımızın mutluluğuna odaklanmalıyız.” dedi Omay.

Hader “Daha fazla cenaze görmek istemiyorum. Yaşlandım herhalde, yüreğime dokunuyor” diyerek Umay’ı destekledi.

Mitridat sanayiciler ile iç içe olduğundan yeni durumun yarattığı ekonomik gelişmeyi yakından gözlemleme fırsatı bulmuştu. “İşlettiğimiz madenler şimdiden halkımızın refah seviyesini yükseltmeye başladı. Yerşehir tarihin gördüğü en görkemli şehir haline gelebilir” dedi.

“Ordumuz araziye dağılmış durumda. Robotlar büyük bir güçle yeniden saldıracak olursa cevap veremeyiz” dedi Umay. Sezgileri nihai zaferi kutlayıp yeni fetihlere girişmenin yanlış olduğunu söylüyordu.

“Platonun çevresine yüksek duvarlar örelim. Büyük bir saldırıda en azından kentin ana girişlerini savunmuş oluruz” dedi Akman.

Tamra diğerlerinin arazide verilen kayıpları gözlerinde neden bu kadar büyüttüklerini anlayamıyordu. “Ordumuzun gücüne güvenmeliyiz. Onları mağlup ettik” dedi.

“Duvarı inşa etmemiz yeni fetihlere engel değil, savunma ile fetih arasında bir seçim yapmak zorunda değiliz” dedi Akman.

“Platonun çevresine duvar örmek yerine madenlerdeki üretim kapasitemizi artırabiliriz. Hem duvarlar metalik sinekleri engellemeyecektir” dedi Mitridat.

“Duvarları tamamladıktan sonra yukarıya demir örgülü ağlar döşeyebiliriz” dedi Akman.

Umay “Duvar inşaatına hemen başlayalım. Keşif görevlerine şimdilik son verip kara gölün ve madenlerin çevresindeki birlik sayısını artıralım” diyerek tartışmaya son noktayı koydu.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

To listen to the audio version of this article click on the play image.

Brought to you by @tts. If you find it useful please consider upvoting this reply.

Calling @originalworks :)
img credz: pixabay.com
Nice, you got an awesome upgoat, thanks to @bilimkurgu
BuildTeam wishes everyone a bullish new Year!
Want a boost? Minnowbooster's got your back!