မဂၤလာအစစ္​ အစဥ္​သာျဖစ္​ၾကပါ​ေစ

in #life5 years ago

မဂၤလာအစစ္​ အစဥ္​သာျဖစ္​ၾကပါ​ေစ
❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦

♥တစ္​​ေန႔တာကုိ
အ​ေကာင္​းဆုံး ျဖတ္​သန္​းဖို႔
သူတစ္​ပါးကုိ မထိခိုက္​​ေစဘဲ
မိမိကု္ိယ္​ကုိ
အ​ေကာင္​းဆုံး ျပဳ ျပင္​
​ေနထိုင္​ လုပ္​​ေဆာင္​ သြားျခင္​းျဖင္​့
မဂၤလာအစစ္​ အစဥ္​သာျဖစ္​ၾကပါ​ေစ။

♥ကုိယ္​့ဘဝကုိ
စိတ္​တိုင္​းက်
ပုံ​ေဖာ္​ထုဆစ္​ခြင္​့ရခိုက္​မွာ
မိမိ သူတစ္​ပါး
​ေလးစား ၾကည္​ညိဳ အားထား​ေလာက္​တဲ့
အလွဆုံးနဲဲ႕အ​ေကာင္​းဆုံးပုံျဖစ္​ဖို႔
အျမဲႀကိဳးစား ပုံ​ေဖာ္​ထုဆစ္​​ေနရမွာပါ။

♥သူ ယုတ္​မာ ရက္​စက္​သလို
ကုိယ္​ မလုပ္​မိပါ​ေစနဲ႔..။
သူ ကုိယ္​့အ​ေပၚ
မလိုုမုန္​ထား ျပဳ ​ေနလည္​း
ကုိယ္​့ဘက္​က
အတတ္​ႏိုင္​ဆုံးျပဳံ းျပႏိုင္​​ေအာင္​
အထူးႀကိဳးစားပါ။

♥ဘာ့​ေၾကာင္​့လဲဆို​ေတာ့..
သူ မ​ေကာင္​းတာ
သူအျပစ္​ သူခံရပါလိမ္​့မယ္​။
သူမ​ေကာင္​းလို႔ ကုိယ္​မ​ေကာင္​းရင္​
ကုိယ္​့အျပစ္​ ကု္​ိယ္​ခံရမွာမို႔ပါ..။
မိ်ဳ းႏိုင္​-တန္​႔ဆည္​

image

Sort:  

Congratulations @waithae! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made your First Comment

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest³ - SteemitBoard Contest Teaser
The new Steemfest³ Award is ready!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 26577.83
ETH 1594.16
USDT 1.00
SBD 2.18