I'm starting

in introduceyourself •  2 years ago 

Hello, fellow Steemians!
Who am I? I’m a journalist because writing is what I like to do. I’m a sports fan because nobody’s perfect. I’m a geographer and sociologist, at least according to my educational background. Recently, I defended my PhD thesis and I think that’s my biggest achievement in my life. I just hope not the last one.

Where am I from? Poland, Europe, Earth, it depends on who asks.

What am I doing here? I would like to share with You what I think, what I know hoping that you will let me know even more. I like to meet interesting people - the best source ever of wisdom - and I think Steemit is a good place for it.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Welcome to the Steem World!
I have recently made an orientation video that will help you in your journey here - and will hopefully answer all the questions that took me months to figure out.


https://steemit.com/dtube/@maneki-neko/tuswb0ao
I wish you all the best here on Steem!

Thank you for your help. I have no doubts that it will be useful :)

"I’m a sports fan because nobody’s perfect" 😂😂😂

Welcome to steem mate! Looking forward to reading your future content :)

Thanks mate! I'll try to learn more about Steemit to get ready for the Olympic Games in South Korea with some interesting posts :)

You an Aussie? Random comment - my sister is one of the race course sliders for the GS races ha

I'm from Poland so I'll concentrate on ski jumping competitions where we have some medal chances but now it looks like I'll have to watch the GS race sliders as well :)

Welcome to steemit mate :) May the force be with you

May the force be with you, too :)

Witamy kolejnego Polaka na Steemit!

Życzymy udanego korzystania z tej platformy i tylko kilka takich informacji na początek, które warto wziąć pod uwagę:

  • jeżeli interesują cię dokładniejsze informacje o Steemicie to polecam śledzić @steemit-polska, gdzie pojawiają się tłumaczenie oficjalnych tekstów ze @steemitblog,
  • polski kanał chatu jest dostępny na https://steemit.chat/channel/polish i wymaga osobnej rejestracji,
  • co nieco o Markdown, w którym prosto tworzy się nowe posty,
  • tag polish używamy do postów z polską treścią, jeżeli chcesz pisać w innych językach to prosimy nie wpisywanie do tego polish (dla postów z przedstawieniem robimy wyjątki),
  • najważniejsze: na Steemit tworzymy nowe treści, nie kopiujemy z innych stron.

Dzięki. Postaram się poprawić, bo chyba zdażyło mi się dziś wstawić post z tagiem polish w tekst po angielsku. Miało być poland ale nie wiedziałem, czy taki tag istnieje. Jak napisałem, steemita dopiero się uczę :)