IronX – Yeni Nesil Güvenli Ticaret.

in ico •  11 months ago 

Günümüzde dijital paraların yaygınlaşmaya başlamasıyla her geçen gün yeni bir borsanın açıldığına dair haberler okuyoruz. Bazıları birbirine benzeyen yüzlerce borsa projesi olması bunların bir çoğunun uzun vadeli olamayacağını da gösteriyor. Bazıları henüz ilk aşamada gerekli desteği bulamıyor, bazıları ise kullanıcı desteğinin sağlayamadığı ya da işi yürütme konusunda tecrübe sahibi olamadığı için yok olup gidebiliyor.

Bu zorlu piyasada güçlü ve devamlı olacak bir proje olabilmek gerçekten gittikçe zorlaşıyor. Bu zorlukların başında rekabet yanında kullanıcıya güven vermenin zorlaşması da var.

Güvenlik açıkları suiistimal edilen, hacklenen borsalar, çalınan fonlar ve benzeri haberler birbiri ardına gelirken kullanıcının her yeni projeye güvenmesi çok zor. Kullanıcıyı çekmenin tek ve en güvenli yolu, onlara ürünün, platformun güvenliği ön plana aldığını, güvenli ve sade bir kullanım sunduğunu açıklamaktan geçiyor.

Destek, güvenlik, hukuki yardım ve tecrübe bu konuda ön plana çıkan belirleyici faktörler.

ef2e364d5751aa163b699.png

Tam bu noktada karşımıza yukarıda sayılan özelliklerin hepsine sahip olan IRONX platformu çıkıyor.

Kapsamlı güvenlik önlemleri ile kullanıcıya güven veren bir platform kurma amacındaki proje diğerlerinden bu güvenlik önlemleri ile ayrılıyor. Güvenlik anlamında getirdikleri yenilikler yanında, uzun vadede kullanıcıları için hukuki güvenlik sağlamaya da çalışmaları gerçekten takdire şayan. Kullanıcıya günün 24 saati destek veren ve farklı ülkelerde yaşayan kullanıcılarla iletişim kurabilen bir ekip çok önemli. Farklı dillerde kullanıcılara destek veren geniş ekip yanında hukuki destek için de hazır bir avukat ekibi sağlanacak.

IronX borsası IronFX Group ve EmurgoHK'nın birleşmesiyle oluştu. EmurgoHK, dijital bir para olan ve yine halen ilk 20 içerisinde olan ADA'yı yani Cardano'yu yaratan şirket. Tamamen açık kaynaklı olan bu dijital parayı yaratan şirket blok zinciri teknolojileri konusunda son derece uzman ve tecrübeli bir şirket.

Dikkate alınması gereken bir diğer özellikle bu tecrübenin nereden geldiği de olmalıdır. Bu yönden incelendiğinde IronX borsası bu tip borsalar içinde yeni sayılamaz. Kurucu ortak olan IronFX grubu borsalarda uzman ve halihazırda kendi veri tabanında bir milyondan fazla kullanıcıya sahip bir şirket.

Borsa yönetimi konusunda bu denli tecrübeli olmaları ve halen bu denli fazla bir kullanıcı sayısına ulaşmış olmaları bile güven veriyor. Bir çok yeni projenin doğum aşamasında yaşadığı sorunları IronX platformunun yaşamayacağı anlamına da geliyor bu tecrübe.

Bir diğer ilginç özellik ise bu borsanın sadece altcoinler veya tokenler için bir borsa olmayacak olması. Farklı döviz türleri, hisse senetleri, farklı vadeli işlemler, emtialar gibi çok çeşitli yatırım araçları içerecek.

Yine yukarıda bahsettiğim gibi farklı dillerde konuşabilen ve tüm kullanıcıları kucaklayan bir destek ekibinin olması projeye verilen önemi de gösteriyor. Uzun vadede çok büyük bir kullanıcı potansiyeline ulaşaklarını öngörerek buna dair tedbirlerini alıyorlar. Bu hem şirketin projeye güvenini hem de kullanıcılara yönelik iyi bir servis sunma isteğini gösteriyor.
1752e0122bfb4a698b3b0.png

Yine projenin büyük hedefleri olduğu dünya çapında bu konuda düzenleyici kurumlarla iletişim halinde olarak çalışmalar yürütmeleri. IronX yeni yapılacak her düzenlemeye hazır olmak için ilk andan itibaren bu düzenlemelere yönelik hazırlıklarını blok zincir konusunda uzmanlaşan avukatları aracılığıyla yerinde takip ederek sürdürüyor.

Proje kapsamında yer alan IronX tokenlarından satın almak ve projeye yatırım yapmak istiyorsanızlinkini kullanabilirsiniz. Ayrıca token satış bonus ve tarihlerine ilişkin en güncel bilgilere https://ironx.io/ adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca https://t.me/IronX_Official resmi telegram hesabı üzerinden ulaşabilirsiniz.

İlgi çekici bulduğum bu yeni borsa projesi ile ilgili olarak yaptığım incelemeyi sizlere aktardım. Her yatırımdan önce olduğu gibi sizin de kendi araştırmanızı yaparak karar vereceğinizi ve bu çalışmanın bu konuda size yardımcı olmasını umarım.

IRONX BORSASI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ LİNKLER VE SOSYAL MEDYA HESAPLARI

Web sitesi: https://ironx.io/

Telegram: https://t.me/IronX_Official

Whitepaper: https://ironx.io/IronX_WP_Version_1.2.pdf

Reddit: https://www.reddit.com/r/IronX_Exchange/

Twitter: https://twitter.com/ironxexchange

Facebook: https://www.facebook.com/IronX-165411397629420/

ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5059654.0

Bitcointalk Bounty: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5060579.0

Bitcointalk Username: Bonheur

Bitcointalk Profile URL: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2046159

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @cengizhn! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 100 upvotes. Your next target is to reach 250 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @cengizhn! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got a First Reply

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Saint Nicholas challenge for good boys and girls

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @cengizhn! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1500 upvotes. Your next target is to reach 1750 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @cengizhn! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1750 upvotes. Your next target is to reach 2000 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Christmas Challenge - The party continues

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Thank you so much for sharing this amazing post with us!

Have you heard about Partiko? It’s a really convenient mobile app for Steem! With Partiko, you can easily see what’s going on in the Steem community, make posts and comments (no beneficiary cut forever!), and always stayed connected with your followers via push notification!

Partiko also rewards you with Partiko Points (3000 Partiko Point bonus when you first use it!), and Partiko Points can be converted into Steem tokens. You can earn Partiko Points easily by making posts and comments using Partiko.

We also noticed that your Steem Power is low. We will be very happy to delegate 15 Steem Power to you once you have made a post using Partiko! With more Steem Power, you can make more posts and comments, and earn more rewards!

If that all sounds interesting, you can:

Thank you so much for reading this message!

Congratulations @cengizhn! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Are you a DrugWars early adopter? Benvenuto in famiglia!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!