Spánek. / A sleep.

in Actifitlast year (edited)

Ashley byl ráno radostně překvapený, když jsem vstoupil v 06:30 do jídelny. Svým skákáním mě dostrkal až ke dveřím na chodbu. Pak zůstal vzorně sedět a čekal až se obléknu a půjdeme na procházku.

Ashley was delightedly surprised when I entered the dining room at 6:30. He jumped me up to the corridor door. Then he sat perfectly and waited for me to dress and go for a walk.

A frosty morning and a clear sky greeted us. Somewhere in the distance, the sun rose, welcomed by the joyful singing of small birds. Perfect idyll. Ashley and I walked round the wheel and went back home, where Sofia was eagerly and loudly demanding.

We just arrived at the pond when the first sun rays fell on the wooded hillside behind the pond. Sunny morning is the most beautiful thing that can come after a dark night :-).
IMG_20200305_070747.jpg

Too bad my cellphone can't catch the beauty of the iridescent glitter of last year's grass. As if Sofia knew that I was trying to take pictures of something interesting, she sat at my foot and let me take pictures.
IMG_20200305_071409.jpg

After such a walk I would be as lively as a fish at other times. Today she relaxed me by falling asleep during breakfast and waking up to lunch. Shortly after lunch my head fell again. Ashley awoke to me with his wet nose when he demanded afternoon walks :-)

Note: at 20:14 (Prague) we have 9 witnesses out of twenty :-)

Přivítalo nás mrazivé ráno a čistá obloha. Někde v dálce vstávalo slunce, které vítal radostný zpěv drobného ptactva. Dokonalá idylka. Obešli jsme s Ashleym pravidelné kolečko a vrátili se domů, kde se již netrpělivě a hlasitě dožadovala procházky i Sofie.

Právě jsme dorazili k rybníku, když první sluneční paprsky dopadly na zalesněnou stráň za rybníkem. Slunečné ráno je to nejkrásnější, co může přijít po tmavé noci :-).
IMG_20200305_070845.jpg

Škoda, že můj mobil neumí zachytit tu krásu duhově se třpitící námrazy na loňské trávě. Jakoby Sofie tušila, že se pokouším vyfotit něco zajímavého, seděla mi klidně u nohy a nechala mne fotit.
IMG_20200305_071452.jpg

Po takové procházce bych byl jindy čilý jako rybička. Dnes mne uvolnila tak, že jsem během snídaně usnul a probral se až k obědu. Krátce po obědě mi opět klesla hlava. Probral mne až Ashley jeho vlhkým čumákem, když se dožadoval odpolední procházky :-)

Poznámka: ve 20:14 (Praha) jsme máme 9 svědků z dvaceti :-)

awa1.png
Challenge for novice actifiters / Soutěž pro nováčky s actifitem


12529
Daily Activity, Walking

Sort:  

Congratulations @garygeo1, you successfuly trended the post shared by @bucipuci!
@bucipuci will receive 0.03757388 TRDO & @garygeo1 will get 0.02504925 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

:-)
!BEER


Hey @garygeo1, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

!BEER
!trdovoter
!COFFEEA

Congratulations @jjprac, you successfuly trended the post shared by @bucipuci!
@bucipuci will receive 4.02736050 TRDO & @jjprac will get 2.68490700 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

:-)
!COFFEEA

!trdo
!BEER

Congratulations @krakonos, you successfuly trended the post shared by @bucipuci!
@bucipuci will receive 0.26383725 TRDO & @krakonos will get 0.17589150 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

:-)
!BEER

!trdo
!BEER

Congratulations @steemean, you successfuly trended the post shared by @bucipuci!
@bucipuci will receive 0.04446900 TRDO & @steemean will get 0.02964600 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Sorry, you don't have enough staked BEER in your account. You need 6 BEER in your virtual fridge to give some of your BEER to others. To view or trade BEER go to steem-engine.com

coffeea Lucky you @bucipuci here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness


Hey @shoaib21, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

Congratulations @shoaib21, you successfuly trended the post shared by @bucipuci!
@bucipuci will receive 0.01998675 TRDO & @shoaib21 will get 0.01332450 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

:-)
!BEER


Hey @ekushya, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

Congratulations @ekushya, you successfuly trended the post shared by @bucipuci!
@bucipuci will receive 0.07335563 TRDO & @ekushya will get 0.04890375 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Thanks :-)
!BEER

coffeea Lucky you @bucipuci here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness


Hey @techtip, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

Congratulations @techtip, you successfuly trended the post shared by @bucipuci!
@bucipuci will receive 0.01303088 TRDO & @techtip will get 0.00868725 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

:-)
!BEER

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 278.225 AFIT tokens for your effort in reaching 12529 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 3.25% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:

Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sports Hat - L3
+ 15 % AFIT
Friend Boost - L2
+ 12 % AFIT
+ 5 % AFIT
Friend Boost - L3
+ 15 % AFIT
+ 10 % AFIT
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Boosts increased your AFIT earnings by 198.9350 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Congratulations @bucipuci! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got more than 14500 replies. Your next target is to reach 15000 replies.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Use your witness votes and get the Community Badge

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!

To se nedivím :)


!BEER
!trdo

Congratulations @xlisto, you successfuly trended the post shared by @bucipuci!
@bucipuci will receive 0.06518475 TRDO & @xlisto will get 0.04345650 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

:-)
!BEER


Hey @xlisto, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

Congratulations @bucipuci, your post successfully recieved 4.56527139 TRDO from below listed TRENDO callers:

@jjprac earned : 2.684907 TRDO curation
@krakonos earned : 0.1758915 TRDO curation
@steemean earned : 0.029646 TRDO curation
@garygeo1 earned : 0.02504925 TRDO curation
@shoaib21 earned : 0.0133245 TRDO curation
@ekushya earned : 0.04890375 TRDO curation
@kaniz earned : 0.0136485 TRDO curation
@techtip earned : 0.00868725 TRDO curation
@xlisto earned : 0.0434565 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site


Hey @bucipuci, here is a little bit of BEER from @xlisto for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

:-)
!BEER


Hey @kaniz, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

Congratulations @kaniz, you successfuly trended the post shared by @bucipuci!
@bucipuci will receive 0.02047275 TRDO & @kaniz will get 0.01364850 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

:-)
!BEER