Around The World with Actifit: Challenge - #4

in #aroundworldlast year

awa.png

It's Friday night and that means the only thing. Time to announce the fourth round of the Around the World competition with Actifit. Apparently, the third round did not come to your attention because there was only one application. That I set too hard rules?

Small explanation:
The rules are set to get as many AFIT tokens as possible.
10000 steps (points) will ensure maximum AFIT per activity.
The requirement to place the #aroundworld tag in one of the top five places is important to see your contest entry.
Putting a link to your report in the comments below this article will allow me to reward you upvote.
The total maximum balance of 9500 AFIT is here because this contest aims to help newcomers and users of Actifit who have not yet reached the AFIT / SP Upvote transfer from Actifit.io.
The caption of the photo is for my curiosity, so I know which corner of the world it comes from :-).
That's all to set up rules. For sure we will repeat them :-)

Rules:

  • Daily report for Actifit with at least 10k points (steps)
  • the total balance of AFIT tokens shall not exceed 9 500
  • Include #aroundworld as one of the top five and include a link to your report in the comment below this call
  • the photo must be your original
  • indicate the place and country (state) where the photo was taken in the photo caption

And what rewards await you?
I will personally review all reports that I will link to in the comments below this call and provide the following Actifit users with the following rewards:
The first place will receive 50 AFIT
Second place will receive 30 AFIT
Third place will receive 20 AFIT

I'll add one more reward. Every day activity report submitted for this contest gets my 100% upvote.

You don't know what Actifit is? Visit actifit.io to find out everything you need. You can download the app from GooglePlay (Android) or the App Store (Apple).
You can find a small help (in Czech language) for installing and using the application on the page

https://www.steem.center/index.php?title=Actifit

czmap.png

Je pátek večer a to znamená jediné. Čas na vyhlášení čtvrtého kola soutěže Kolem světa s Actifitem. Třetí kolo se zřejmě nedostalo do vaší pozornosti, protože přišla jen jedna přihláška. Že bych nastavil moc tvrdá pravidla?

Malé vysvětlení:
Pravidla jsou tak nastavena proto, aby jste získali co nejvíce tokenů AFIT.
10000 kroků (bodů) vám zajistí maximální počet AFIT za aktivitu.
Požadavek na umístění značky #aroundworld na jednom z prvních pěti míst je důležitý proto, abych viděl vaše hlášení přihlášené do soutěže.
Umístění odkazu na vaše hlášení do komentáře pod tento článek mi umožní vás odměnit upvote.
Celkový maximální zůstatek 9500 AFIT je zde proto, že tato soutěž má za cíl pomáhat nováčkům a uživatelům aplikace Actifit, kteří ještě nedosáhly na převod AFIT/SP formou upvote od společnosti Actifit.io.
Popisek fotografie je pro mou zvědavost, abych věděl, z kterého koutu světa pochází :-).
To je vše k nastavení pravidel. Pro jistotu je zopakujeme :-)

Pravidla:

  • denní hlášení pro Actifit s minimálně 10k bodů (kroků)
  • celkový zůstatek AFIT tokenů nesmí přesáhnout 9 500
  • uveďte jako jednu z prvních pěti značku #aroundworld a v komentáři pod touto výzvou vložte odkaz na vaše hlášení
  • fotografie musí být vaše originální
  • v popisku fotografie uveďte místo a zemi (stát), kde byla fotografie pořízena

A jaké vás čekají odměny?
Vlastnoručně prohlédnu všechny hlášení, na které budu mít odkaz v komentářích pod touto výzvou a vybraným uživatelům Actifit poskytnu tyto odměny:
První místo obdrží 50 AFIT
Druhé místo obdrží 30 AFIT
Třetí místo obdrží 20 AFIT

Přidám ještě jednu odměnu. Každé denní hlášení o aktivitě přihlášené do této soutěže dostane můj 100% upvote.

Že nevíte, co je Actifit? Na stránkách actifit.io se dozvíte vše potřebné. Aplikaci si můžete stáhnout z GooglePlay (Android) nebo z App Store (Apple).
Malou nápovědu (v českém jazyce) k instalaci a použití aplikace naleznete na stránce

https://www.steem.center/index.php?title=Actifit

Sort:  

Snad bude víc přihlášených ;)

!trdovoter
!BEER
!COFFEEA

Congratulations @jjprac, you successfuly trended the post shared by @bucipuci!
@bucipuci will receive 1.61191013 TRDO & @jjprac will get 1.07460675 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Uvidíme :-)
!BEER


Hey @jjprac, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

Odměny lákavé, snad se někdo chytí. :-)
!trdo
!COFFEEA
!BEER

Congratulations @garygeo1, you successfuly trended the post shared by @bucipuci!
@bucipuci will receive 0.03414150 TRDO & @garygeo1 will get 0.02276100 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Uvidíme :-)
!BEER


Hey @garygeo1, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.


Hey @bucipuci, here is a little bit of BEER from @xlisto for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

!trdo
!BEER

Congratulations @krakonos, you successfuly trended the post shared by @bucipuci!
@bucipuci will receive 0.26474850 TRDO & @krakonos will get 0.17649900 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

:-)
!BEER

Congratulations @jjprac, 4.75% upvote has been shared with your successful call on the post that shared by @bucipuci!


Support @trendotoken projects by delegating : 100SP , 200SP , 500SP , 1000SP , 2000SP

Je to škoda, že je to takto nevyslyšeno.


!BEER
!trdo

Congratulations @xlisto, you successfuly trended the post shared by @bucipuci!
@bucipuci will receive 0.06542775 TRDO & @xlisto will get 0.04361850 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Chce to čas :-)
!BEER


Hey @xlisto, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.


Hey @bucipuci, here is a little bit of BEER from @garygeo1 for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

coffeea Lucky you @bucipuci here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness

coffeea Lucky you @bucipuci here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness

Tak přidávám článek do výzvy číslo 4. https://steemit.com/hive-193552/@garygeo1/actifit-garygeo1-20200301t225230963z
Doufám, že se ke mě někdo připojí. -)

Díky za přispění do soutěže :-)
!BEER
!COFFEEA

Congratulations @bucipuci, your post successfully recieved 1.97622788 TRDO from below listed TRENDO callers:

@krakonos earned : 0.176499 TRDO curation
@xlisto earned : 0.0436185 TRDO curation
@jjprac earned : 1.07460675 TRDO curation
@garygeo1 earned : 0.022761 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site